REPORTAGE

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

Anna Ketola, Journalist

Det finns oändliga möjligheter för användning av digital teknik inom vård och omsorg. I januari 2019 invigdes Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (SHC) i Skövde – en ny arena där vårdverksamheter och näringslivet kan mötas och testa eller utveckla nya produkter, metoder och idéer. Här finns ett innovationsrum och en tillgänglighetsanpassad lägenhet med inredning som ska underlätta för äldre att bo kvar i sitt eget hem.

Den snabba utvecklingen av ny teknik skapar luckor och behov att fylla för att säkerställa att tekniken som används uppfyller kraven, och säkerställer en evidensbaserad verksamhet. 

Sedan invigningen har SHC haft hundratals besökare. Arbetet med att skapa centret började 2016, och mycket tid har avsatts till att fastställa verksamhetens uppgift och syfte.

– Hälsoteknikcentret ska fungera som en facilitator och möjliggörare där offentlig sektor, näringsliv, akademi och föreningar kan mötas, säger Catharina Gillsjö. Fokus har varit äldre, hälsa och informationsteknologi. Lägenheten är byggd för alla åldrar, men projektet har inriktningen äldre personer, säger Catharina.

Sensorer i hemmet som kan mäta hjärtfrekvens och puls, och värmekamera som registrerar närvaro och fall är några av sakerna som testas just nu. Med projektledaren Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad, och Jonas Mellin lektor i datavetenskap, möts två världar – hälsa och informationsteknologi.

Catharina Gillsjö och Jonas Mellin i det tillgänglighetsanpassade köket som finns i testlägenheten. 

 

Behov länkas med företag
Vård och omsorg är skyldiga att arbeta evidensbaserat vilket gör testning av metoder och tjänster som används i vård och omsorg särskilt viktigt. Centret ska även fokusera på tillväxt hos företag och se över de behov som finns i verksamheten och länka ihop de med företag.

– Det finns ju otroligt stora behov ute i verksamheten. Den demografin vi har gör ju att vi måste hitta nya arbetssätt och lösningar för att klara morgondagens vård. Händerna kommer inte att räcka till inom vård och omsorg, säger Catharina.

Inom vård och omsorg strävar man efter kvarboende-principen. Man ska kunna vårdas mer i hemmet. Samtidigt vill man inom verksamheten bibehålla och öka kvalité, samt minska kostnaderna om det går.

– Vi behöver mer teknik för att klara av vården i framtiden. Men just nu är det ganska rörigt på teknikfronten, säger Jonas Mellin.

En innovations- och utvecklingsarena
Det finns flera hälsoteknikcenter i landet men i Skövde är styrkan högskolans resurser. Här finns en bred kompetens med forskning inom dataspel, omvårdnad och folkhälsa, AI, mjuk robotik och dataanalys. Centret är dock ingen utställningsmiljö.

– Vi vill satsa mycket på återanvändning, säger Jonas Mellin. I dagsläget används inte skattebetalarnas medel på ett effektivt sätt. Till exempel trygghetskameror har nog snart testats i alla kommuner i hela Sverige. Men det skulle räcka om några kommuner testade om det fungerar, och sen är det en fråga om att implementera i andra kommuner.
– I en kommun här i Skaraborg skulle man köpa en kamera när de insåg att den inte uppfyller säkerhetskraven. Något som skulle upptäckts tidigare om man ställer rätt frågor helt enkelt, säger Jonas Mellin.

Ett annat problem i nuläget är att man inte kan se vilka tester som redan är gjorda, något de vill ändra på. Det ska bli effektivare och spara tid. Etiken är en annan viktig aspekt när de digitala lösningarna är allt mer välutvecklade.

– Man kan göra tester i lägenheten, och sedan testa i verksamheten i nästa vända, säger Jonas. Om man pratar om etiska dilemman, så handlar det om att tänka igenom saker som kan hända så det inte sker några missförstånd som kan skapa händelser.
– Det är en fråga om riskhantering, viss teknik är farlig om den inte fungerar. Att underhålla teknik är också viktigt. Vi kan stötta kring vad man ska tänka på, eller samla ihop personer som kan hjälpa till att upprätta rutiner.

Catharina Gillsjö och Jonas Mellin visar sensorn som testas just nu. Den kan mäta hjärtfrekvens och puls. Resultatet kan de se på skärmen.

 

Äldremanikiner
Ett projekt för Skaraborgs Hälsoteknikcentrum i samarbete med [email protected] har varit att utveckla Äldremanikiner. En avatar styrs av en människa, medan en manikin styrs av datorn. I nuläget finns en prototyp som man arbetar med. En man och en kvinna har ställt upp och haft på sig en dräkt med sensorer som kan spela in rörelsemönster. Dessa rörelsemönster har sedan överförts till dataanimationer.

Att se manikinerna utspela olika scenarion i möblerade hem kan till exempel förebygga fallolyckor för patienter som ligger i riskzonen, berättar de.

– Det här är framtida möjligheter, säger Jonas. Andra framtida scenarion är att kunna göra virtuella operationer på folk eller att simulera att någon drabbas av stroke och se vad som händer med rörelsemönstret då.

BikeAround-cykeln
BikeAround-cykeln är ett exempel på en produkt som utvecklats i en liknande miljö (Hallands Hälsoteknikcentrum).

– Den äldre kan sitta och cykla framför en skärm som visar Googlemaps och så kan man cykla i sin hemmiljö, säger Catharina. Det är bra för att kunna minnas tillbaka i tiden och samtidigt ha en aktivitet.

 

Läs mer om Skaraborgs Hälsoteknikcentrum.

Läs mer om ny teknik för äldre i SHC:s projekt med BaltSeanior:
Finska seniorer testade prototyper
Inomhuspromenad för ökat samspel med Alzheimersjuka

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This