Kreativt skrivande och lust till läsande

Sara Perlerot Göransson

Sara är bibliotekarie på Mediapoolen och arbetar med utbudet av e-böcker och innehållet i Skolbiblioteksportalen. Hon har flera års erfarenhet som skolbibliotekarie och har genom ett läsfrämjande arbete erfarenhet av att anpassa utbudet efter barnets individuella behov, vare sig det gäller text, ljud eller rörlig bild. Att väcka nyfikenhet och lust att lära genom att dra paralleller och göra nya kopplingar till andra ämnesområden är något som genomsyrar hennes arbetsfilosofi och sätt att arbeta.
Hon brinner för berättelser och vill väcka läs- skriv- och berättarlust hos barn och unga med hjälp av böcker och skrivövningar.

Sara kan hjälpa till med kompetensutveckling i skolan om ni vill få igång läs- och skrivlusten.

Kontakta Sara: [email protected]

Priser:

 

Kursens utformning och omfattning styrs av dina önskemål och kurspriset beräknas på antal timmar enligt följande:

1 timma 2000 kr
2 timmar 3700 kr
3 timmar 5000 kr
4 timmar eller mer 1600 kr/timme

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This