Sanningen om vikingar

Vikingar! Vilka var de? Mytomspunna, råbarkade sjöfarare från Norden som härjade och plundrade för 1 000 år sedan. Men vikingarna var inte bara plundrare. De var också framgångsrika handelsmän och upptäckare som reste längre än några andra européer hade gjort före dem.

 

Sanningen om vikingar består av två delar. I det här avsnittet får vi följa arkeologen Kristina Ekero Eriksson på en färd, från Birka till Island och ända till New Foundland i Kanada, i vikingarnas fotspår. Med hjälp av satellitbilder kan forskarna nu göra nya upptäckter som gör att vi kan komma närmare sanningen om hur vikingarna levde och verkade. Man har bland annat omvärderat synen på Birka som en fridfull handelsstad och hittat föremål och båtgravar som tyder på att vikingatiden kan ha börjat långt innan vi tidigare har trott. Men hur byggde de sina överlägsna båtar som kunde korsa Atlanten? Berättelserna om Vikingarnas upptäckter fördes vidare från generation till generation och nedtecknades först på 1200-talet och idag känner vi dem som de isländska sagorna. Dagens forskning visar att de nya landområden som beskrivs i sagorna är Nordamerika. Del två av serien hittar du här https://digitalpedagogik.se/film/1496681419 

Relaterade resurser

Tema Vikingatiden

I Digital Pedagogik finns ett kunskapstema om Vikingatiden. Vikingatiden i Sverige brukar beräknas ha varat under åren 790-1 100. Från denna tid har man skriftliga källor, som berättar om vikingarnas resor och plundringståg både västerut, och österut.  Runor, storyline och vikingarnas liv; temat innehåller många spännande resurser.

Sanningen om vikingar del 2

I den andra delen av ”Sanningen om vikingar” följer vi arkeologerna Kristina Ekero Eriksson och Sarah Parcak när de kartlägger vikingarnas resor utmed den nordamerikanska kusten. De isländska sagorna berättar om fyra resor från Europa till ”Vinland”, som vikingarna kallade det nya landet. Genom att använda sig av satellitbilder söker forskarna finna spår av vikingarnas bosättningar. Men varför stannade de inte? Och fick de kontakt med den nordamerikanska ursprungsbefolkningen? 

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This