Musik väcker minnen och känslor hos oss alla. Det har man tagit fasta på genom ett unikt program för äldre i Vänersborgs kommun.