Psykisk hälsa

I den här serien får vi möta unga människor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. De tre avsnitten tar upp ätstörningar, psykoser och hur man kan hantera tankar om självmord. 

 

 

En av skolans viktigaste uppdrag är att stärka barns självkänsla och lyfta personliga ämnen. Ett sätt är att med film visa andra människors upplevelser av hur det är att leva med någon form av psykisk åkomma.

Vi får i serien möta folk som lever med psykoser som kan uppstå om man tar droger. Men också hur ätstörningar påverkar kvinnors hela uppväxt och liv samt unga mäns tankar om självmord och hur man hanterar dessa tankar.

Relaterade resurser

Psykisk ohälsa

Under de senaste 10 åren har den psykiska ohälsan ökat kraftigt bland barn och ungdomar. Hur kan man få stöd om man mår dåligt? Ett tema med material kring olika typer av diagnoser och symptom som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Åk 7-9, Gymnasiet.

Fobier - fångad i fobi

Ungefär 5-10 % av Sveriges befolkning lider av en orimlig rädsla för något. Hur behandlar man dessa fobier? Vi träffar experter på ämnet samt några som har problem med fobier. Åk, 7-9, Gymnasiet.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This