Workshop: Läsfrämjande Scratch


Målgruppen är pedagoger och skolbibliotekarie

Efter att pedagogerna lärt sig grunderna i Scratch är workshopen Läsfrämjande Scratch ett exempel på hur programmering kan inkluderas i undervisningen, i många olika ämnen.
Med utgångspunkt från en bok som eleverna har läst är uppgiften att skapa ett spel eller en interaktiv berättelse.
I projektet får eleverna jobba med…
…det svenska språket. Projektet kan dokumenteras. En animerad film kräver en dialog, ett spel instruktioner. Eleverna tränar på att ge och ta instruktioner.
…tillämpad matematik och logik i den faktiska programmeringen.
…ljud och bild, när ljudeffekter, bakgrunder och karaktärer ska skapas.
…frågor om demokrati, källkritik och diskussioner om hur teknikutvecklingen påverkar samhället.
I workshopen får pedagogerna som deltar lära sig att skapa tre “typspel” som går att anpassa efter elevernas egna idéer.

Kontakta Zahra Safaie, kursansvarig på Mediapoolen, om du är intresserad av kursen: zahra(a)mediapoolen.se

 

Anders Thoresson

Journalist, föreläsare
Anders Thoresson har jobbat som teknikjournalist sedan 1999. Han föreläser om bland annat programmering och nätetik för elever och lärare runt om i landet, undervisar på Journalisthögskolan i Göteborg, har haft ett stort researchuppdrag åt Integritetskommittén och delar med sig av e-posttips och andra sätt att jobba effektivt på konferensen Workhack.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Det vill säga att vi garanterar resurser som är utvalda och kvalitetssäkrade,
presenterat på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Vardagar 8.00-11.50, 12.30-15.30
info(a)mediapoolen.se