Visuell multiplikationstabell – Distanskurs

Mappia erbjuder en kostnadsfri utbildning till lärare som köpt eller lånat en klassuppsättning av den visuella multiplikationstabellen via Mediapoolen. Utbildningen sker på distans och utgår från de tre stegen i Mappia-metoden. Deltagare kommer att arbeta utifrån filmer och webbmöten med inlämningsuppgifter och reflektioner.

Läs mer om Mappia på deras egen hemsida.

MAPPIA

Mappias vision är kreativare och mer effektiv inlärning för alla.

Det finns idag en bred vetenskaplig förankring för att inlärning med hjälp av bilder både är effektivare och mer långsiktig. Mappia tar fram visuella läromedel som bygger på modern hjärnforskning. Fördelarna är

  • Bättre måluppfyllelse för alla barn, samtidigt som skolan blir roligare och mer kreativ
  • Möjlighet till inkludering i praktiken – enklare att inkludera elever med t.ex. dyslexi, NPF samt nyanlända i den ordinarie undervisningen

Kontakta vår programansvarig för kursanmälan

11 + 11 =

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Det vill säga att vi garanterar resurser som är utvalda och kvalitetssäkrade,
presenterat på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
info(a)mediapoolen.se

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde