Skolbibliotek och läslust

– fortbildningsprogram för skolbibliotekarier

Inom skolan har stora satsningar gjorts de senaste åren för att utveckla undervisningen i läsförståelse. Det är bra, men vad har hänt med läslusten?

Ofta hör vi att barnen ser läsning som en skolaktivitet – en läxa – som man helst inte sysslar med. Hur kan vi vända elevernas syn på läsning? Få dem att hitta till lässuget och lusten?

I kursen kommer du att få kunskap om och redskap för olika läsfrämjande metoder. Forskning ger en grund att stå på och praktiska exempel ger inspiration.

Under kursens gång förväntas du använda dina kunskaper i ett mindre projekt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla intresserade skolbibliotekarier i Västra Götalands-regionen som arbetar mot grundskolan. Sökande ska vara anställd som skolbibliotekarie och arbeta minst halvtid på skolbibliotek eller integrerat skol/folkbibliotek.

Upplägg

Kursen består av 5 träffar kl. 13-16.30. Sista träffen 15.00-17.00.

  • 30 aug:  Introduktion. Metoder för litteraturförmedling och teorier kring läsning
  • 4 okt: Att prata om texter
  • 30 okt: Hur hittar man rätt bok till rätt barn
  • 22 nov: Textkritik och medier
  • 17 jan: Hur gick det sen? Redovisning av egna arbeten och utvärdering
  • Plats: Mediapoolen, Skaraborgsvägen 35, Borås.
  • Kursavgift: 1000 exkl.moms
  • Sista ansökningsdag: 27 juni

Frågor?

Eva Fred, Kultur i Väst eva.fred@kulturivast.se, 0706-520213
Katarina Dorbell, Kultur i Väst, katarina@barnensbibliotek.se, 0708-182002

Zahra Safaie, Mediapoolen Västra Götaland AB, zahra.safaie@mediapoolen.se, 0500-445417
Mediapoolen hanterar frågor om din anmälan, faktura och lokal/fika.

Program för dagarna

30 aug

13.00 – 13.30 Välkommen! Presentation av kursen och deltagarna. Introduktion till det egna arbetet.
13.30 – 14.30 Teorier kring läsning, lässtrategier inkl workshop. Julia Pennlert Universitetsadjunkt, Universitetslektor Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.
14.30 – 15.00 Paus
15.00 – 16.00 Information förmedlingsmodeller inkl workshop. Maria Ringbo Universitetsadjunkt Akademin för bibliotek.
16.00 – 16.30 Reflektion: Vad tar jag med mig hem?

 

4 okt

13.00 – 14.00 Att läsa tillsammans – om textsamtal och gemensam läsning. Eva Hesslow pedagog och universitetsadjunkt på Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Teoretiska aspekter av läsförståelse, gemensam läsning, läsförståelse- och samtalsstrategier. Kortare textsamtal i grupp.
14.00 – 14.45 Sokratiska samtal. Eva Fred konsulent, Kultur i Väst.
14.45 – 15. 05 Paus
15.05 – 16.00 Öka läs- och skriv intresset med digitala verktyg. Annelie Lerner förstelärare, handledare för läslyftet, lärare i år F-3, Halmstad. Martina Bystedt förstelärare, handledare för digitalt berättande, lärare i år F-3, Halmstad. Gustav Persson bibliotekarie.Vi kommer att prata om hur vi arbetade med läslyftet på hela skolan. Där alla yrkesgrupper och elever på skolan var involverade. Hur vi har samarbetat med skola, skolbiblioteket och fritids. Vi kommer även ta upp om hur vi arbetat med att öka läsintresset för våra elever och koppla ihop det med att arbeta med digitala verktyg.
16.00 – 16.30 Reflektion: Vad tar jag med mig hem?

 

30 okt

13.00 – 14.30 Språkets makt, ömsesidig integration och verktyg för att väcka läslust : Så kan du jobba med skönlitteratur i allmänhet och lättläst i synnerhet för att stärka läsarna. Lina Nordstrand. Utanförskap är en av vår tids stora utmaningar. Samtidigt är språket avgörande för hur väl varje individ upplever sig vara delaktig i samhället. Har man ett språk kan man lättare vara med och påverka. Det stärker såväl individ som samhälle. Bibliotekens arbete kan stävja utanförskap och främja språkutveckling. Föreläsningen erbjuder också tips på hur du väcker läslust hos de mest ovilliga läsarna. De sista 30 minuterna innebär en workshop där du får med dig konkreta verktyg till din vardag för att effektivt jobba med integration, lättläst och övergripande språkutvecklande arbete på just ditt skolbibliotek.
14.30 – 14.50 Paus
14.50 – 15.20 Väcka intresset för böcker med boktrailer. Johan Nyberg, Mediapoolen.
15.20 – 16.00 Lär dig använda Barnensbibliotek.se Katarina Dorbell, webbredaktör på barnensbiliotek.se och konsulent på Kultur i Väst. På Barnensbibliotek.se finns massor av användbart material och underlag för läsfrämjande aktiviteter. Vi går igenom sajten i grunden.
16.00 – 16.30 Reflektion: Vad tar jag med mig hem?

 

22 nov

13.00 – 13.50 Brytiga böcker : Om litteratur och likabehandling. Eva Gustafsson, projektledare Brytiga Böcker. Böcker, bilder och berättelser kan förändra hur vi ser på varandra och världen. Men vilka historier möter barn idag och hur arbetar vi med att förmedla dem? Eva Gustafsson ger en kort introduktion kring normkreativitet i teori och praktik. Hur kan vi använda litteratur i likabehandlingsarbetet – och varför? Föreläsningen innehåller flera interaktiva moment och tar fasta på det lustfyllda görandet. Brytiga Böcker är ett normkreativt metodutvecklingsprojekt för barn och bibliotek. I samarbete med bibliotek i hela Västerbotten undersökte Brytiga Böcker hur en kan använda litteratur för att motverka diskriminering bland barn i åldrarna 3-12 år. Hösten 2018 utkommer en bok med de bästa övningarna från projektet på BTJ Förlag.
13.50 – 14.40 Textens rörelser. Maria Ringbo Universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan.
14.40 – 15.00 Paus
15.00 – 16.00 Läslust och språkutveckling i en digital tid. Tobias Gard är skol- och ungdomsbibliotekarie på Kronan bibliotek och Frälsegårdsskolan i Trollhättan. Han pratar om hur man med hjälp av digitala resurser kan få barn och unga att älska böcker och läsning. Dessutom visar han hur man får igång spännande diskussioner kring texter genom att spelifiera boksamtal. I februari 2017 fick Tobias SCIRA:s hedersdiplom för arbetsinsatser som främjar läsförståelsen hos barn och unga.
16.00 -16.30 Reflektion: Vad tar jag med mig hem?

 

 17 januari 2019

15.00 – 17.00 Hur gick det sen? Redovisning av egna arbetena. Utvärdering.

Sista anmälningsdag har passerat.

Samarbetsprojekt

Kursen produceras av Kultur i Väst och Mediapoolen Västra Götaland AB i samarbete med Högskolan i Borås, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Det vill säga att vi garanterar resurser som är utvalda och kvalitetssäkrade,
presenterat på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
info(a)mediapoolen.se

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde