Skolbibliotek och läslust

– fortbildningsprogram för skolbibliotekarier

Inom skolan har stora satsningar gjorts de senaste åren för att utveckla undervisningen i läsförståelse. Det är bra, men vad har hänt med läslusten?

Ofta hör vi att barnen ser läsning som en skolaktivitet – en läxa – som man helst inte sysslar med. Hur kan vi vända elevernas syn på läsning? Få dem att hitta till lässuget och lusten?

I kursen kommer du att få kunskap om och redskap för olika läsfrämjande metoder. Forskning ger en grund att stå på och praktiska exempel ger inspiration.

Under kursens gång förväntas du använda dina kunskaper i ett mindre projekt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla intresserade skolbibliotekarier i Västra Götalands-regionen. Sökande ska vara anställd som skolbibliotekarie och arbeta minst halvtid på skolbibliotek eller integrerat skol/folkbibliotek.

Upplägg

Kursen består av 5 träffar kl. 13-16.30. Sista träffen 15.00-17.00.

  • 30 aug:  Introduktion. Metoder för litteraturförmedling och teorier kring läsning
  • 4 okt: Att prata om texter
  • 30 okt: Hur hittar man rätt bok till rätt barn
  • 22 nov: Textkritik och medier
  • 17 jan: Hur gick det sen? Redovisning av egna arbeten och utvärdering
  • Plats: Mediapoolen, Skaraborgsvägen 35, Borås.
  • Kursavgift: 1000 exkl.moms
  • Sista ansökningsdag: 27 juni

Frågor?

Eva Fred, Kultur i Väst eva.fred@kulturivast.se, 0706-520213
Katarina Dorbell, Kultur i Väst, katarina@barnensbibliotek.se, 0708-182002

Zahra Safaie, Mediapoolen Västra Götaland AB, zahra.safaie@mediapoolen.se, 0500-445417
Mediapoolen hanterar frågor om din anmälan, faktura och lokal/fika.

Maria Ringbo, Högskolan i Borås, maria.ringbo@hb.se, 033-4354309
Högskolan/BHS hanterar frågor rörande föreläsningar och det egna arbetet.

Sista ansökningsdag: 27 juni

Samarbetsprojekt

Kursen produceras av Kultur i Väst och Mediapoolen Västra Götaland AB i samarbete med Högskolan i Borås, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)

Anmäl dig idag!

Mer information om kursens upplägg, lärare samt litteraturlista kommer senare.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Det vill säga att vi garanterar resurser som är utvalda och kvalitetssäkrade,
presenterat på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
info(a)mediapoolen.se

 

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde