MIK

Medie- och informationskunnighet

Att (över)leva i informationssamhället

Så stöttar vi med kunskap om MIK

I en värld präglad av information måste alla barn under sin skolgång få rätt förutsättningar att både inhämta och kritiskt granska information och budskap. På Mediapoolen erbjuder vi inspirationsdagar, kurser och kunskapsteman för arbete med MIK i skolan. Det är dock viktigt att komma ihåg att MIK inte bara handlar om källkritik. För att skapa en demokratiskt och jämställt samhälle måste även alla barn ges möjlighet att uttrycka sin röst genom olika mediekanaler. En person som kan producera en film, får dessutom en bättre förståelse för hur man kan använda mediet till att vinkla ett budskap, och får således även en djupare förståelse för hur propaganda och reklam designas för att påverka mottagaren. 

MIK i Digital pedagogik

Kunskapsteman

I Digital Pedagogik hittar du färdiga kunskapsteman men filmer, artiklar, böcker och länkar som behandlar ämnet medie- och informationskunskap.

Film, film, film

Strömma eller låna spelfilm, dokumentärer, serier eller tv-program om MIK. Digital Pedagogik har tusentals filmtitlar och vi garanterar att du hittar bra innehåll till din MIK-lektion.

Skapa

Med Creazas skaparverktyg för film, ljud, serier och interaktiva tankekartor kan elever skapa egna medieproduktioner. Missa heller inte Musikmattan och Malberts melodier som ger dig upphovsrättsfri musik som sätter rätt stämning till det budskap ni vill förmedla.

Kurser om MIK

Barn och unga: Nätetik och digitalt självförsvar
Vad är källkritik och hur kan man agera om man blir utsatt för något obehagligt? Vilka krav går att ställa på vuxna? Vad säger lagen?

Barn och unga: Digitalt vuxenskap
En föreläsning om hur ungdomar använder nätet, varför internet är så viktigt, hur tekniken påverkar deras vardag och vad man som vuxen kan – och som lärare är skyldig att – göra för att vara ett stöd.

Digitalt självförsvar
Internet är verkligen ett fantastiskt verktyg för kommunikation. Men det finns också en maktobalans. Mellan dem som förstår hur tekniken fungerar och dem som bara använder den.

En uppdaterad källkritik
Vem säger vad och varför? Det har varit några av källkritikens grundfrågor under lång dit. Men idag, när det är lätt att manipulera digitalt innehåll och det finns massor av algoritmer som väljer ut vad vi får se på nätet behöver vi komplettera med ytterligare frågor: Är det vad det ser ut att vara?

Workshop: Omvärldsbevakning och sök
En workshop som knyter an till föreläsningen om källkritik. Här får deltagarna lära sig hur RSS, Twitter, grupper på Facebook och andra verktyg kan användas för omvärldsbevakning, om avancerade funktioner i sökmotorer som Google som gör det lättare att hitta det man letar efter och om verktyg som kan användas för att källgranska uppgifter på nätet.

Kompetensutveckling

Du hittar mer information om våra utbildningar under fliken kurser i menyn.

Serier om källkritik och MIK som du kan strömma i Digital Pedagogik

Upptäck fler MIK-resurser

Statens medieråd: Lär om medier
Lär om medier – för dig som jobbar med barn, unga och medier

Statens medieråd: MIK för mig – digital utbildning
Digital MIK-utbildning, finns olika för elever, lärare och skolbibliotekarier samt folkbibliotekarier.

Nordicom om MIK
Nordiskt kunskapscenter för medie och kommunikationsområdet

Viralgranskaren
Tidningen Metros sida om MIK

Källkritik från Internetstiftelsen i Sverige
Den här guidens syfte är att ge dig grundläggande verktyg och metoder för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet.

 

Mediekompassen
Sida för lärare från tidningsutgivarna om medier i skolan. Här hittar du bland annat lektionstips för MIK i skolan.

Utbildningsradions “Är det sant?”
Utbildningsradions programserie om källkritik för år 4-6.

Utbildningsradions reportageserie om källkritik
Utbildningsradions reportageserie om praktisk källkritik.

Kolla källan – Skolverkets sida om MIK
Här hittar du massor av tips om Informationssökning, källkritik, integritet och säkerhet med mera.

Snabba nyheter
I dag sprids nyheter väldigt fort och på många olika sätt. Det här temat från Nukunskap.se (som producerar Mediapoolens nyhetsquiz) handlar lite extra om nyheter som inträffar vid ett särskilt tillfälle och som ofta sprids snabbt av många. Vi har valt att kalla dem snabba nyheter.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Det vill säga att vi garanterar resurser som är utvalda och kvalitetssäkrade,
presenterat på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
info(a)mediapoolen.se

 

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde