Förstärk ditt klassrum med SMART Board

Trollbind eleverna med din SMART Board

Med en SMART Board i klassrummet kan du ta dina lektioner till nya höjder genom att förstärka dina genomgångar med bild och ljud och skapa interaktion med klassen både vid tavlan och via elevers mobiler, paddor eller datorer.

SMART Board är en interaktiv skrivtavla/projektor och via den kan du styra programmet Notebook som är ett digitalt verktyg som kan förändra din undervisning. I Notebook kan du skriva som på en vanlig whiteboard men med möjligheten att spara och sedan öppna när du behöver. Därifrån är möjligheterna nästan oändliga. Förutom att förstärka med bilder, animationer och olika pennor etc. så finns det inbyggda mallar för interaktiva övningar så att du snabbt och lätt kan skapa en sorteringsövning eller lucktext. Här finns även en inbyggd responsfunktion så eleverna kan skicka in svar från en mobil, padda eller dator och få upp dom direkt på SMART Boarden med eller utan avsändare.

Kursen vänder sig både till lärare och förskolelärare och skräddarsys efter era behov och önskemål. Max antal på kursen är 16 deltagare och optimala förhållanden är 4 pedagoger per SMART Board.

NY WORKSHOP

Att använda SMART Board i svenskundervisningen – Med Jonny Lindén

Jag visar exempel på hur man kan hålla lektioner med hjälp av sin SMART Board i svenskundervisningen.

Kursupplägg:

1. Genomgång av moment på SMART Board
2. Ni tränar på att skapa liknande moment, gärna 2–4 personer tillsammans vid en SMART Board.
3. Gemensam återkoppling för att repetera och räta ut eventuella frågetecken
Vi går igenom förslag på lektioner inom följande moment i svenskämnet:
• Ordklasser
• Läsförståelse
• Stavning

Varje moment är uppdelat i fyra steg:
1. Gemensam genomgång av målet med det aktuella momentet

2. Hur vi kan utnyttja SMART Board i genomgångar före och efter elevernas arbete individuellt/parvis/gruppvis

3. Exempel på pedagogiska funktioner i SMART Board som vi använder till gemensamt arbete för att befästa elevernas kunskaper

4. Utvärdering med hjälp av olika utvärderingsverktyg som finns i SMART Board
Kursens lektioner är riktade till årskurs 4–6. Men de kan lätt anpassas och appliceras på lektioner för både yngre och äldre elever.
Under kursens gång lär du dig hur man använder många olika funktioner i SMART Board. Här är några exempel:
• Förvandla din handskrivna text till ”datorskrivet typsnitt”.
• Använd din SMART Board som en digital whiteboard och skapa en rörlig arbetsgång, som kan redigeras och sparas.
• Skapa länkar till filmer, ljud, spel m.m.
• Skapa egna sorteringsövningar
• Använd programmet SMART Lab för att skapa en mängd olika övningar, till exempel Monsterprov, Gameshow, Rangordning och Shout It Out!.

Du får även länktips till resurser i Mediapoolens Digital Pedagogik och till externa webbsajter.

Pris

Kursens utformning och omfattning styrs av dina önskemål och kurspriset beräknas på antal timmar enligt följande tabell

  • 1 timma 2000 kr
  • 2 timmar 3700 kr
  • 3 timmar 5000 kr
  • 4 timmar eller mer 1600 kr/timme

Kontakt

För bokning och information, kontakta Zahra Safaie på tel 0500-44 54 17 eller via mail zahra(a)mediapoolen.se

LÄR DIG GRUNDERNA

Vår pedagog Jonny har gjort tre korta filmer som går igenom det absoluta grunderna för SMART-Boarden. Använd dem gärna fristående eller som introduktion för lärargruppen innan en kurs.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Det vill säga att vi garanterar resurser som är utvalda och kvalitetssäkrade,
presenterat på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

 

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
info(a)mediapoolen.se

 

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde