Film som ett pedagogiskt redskap

Se och prata film i förskolan

Varför ska förskolebarn se på film i förskolan? Vilket är det bästa sättet att se på film? Hur kan du som pedagog tillsammans med barnen arbeta innan och efter filmen? Malin Müller, mediepedagog på Mediapoolen, tipsar om film och hur du kan använda dig av det i din undervisning.

Datum: 2021-05-12

Tid: kl. 14.30- 15.00

Målgrupp: Pedagoger i förskolan

Plats: Zoom (möteslänk mailas ut)

Anmäl dig till malin(a)mediapoolen.se

OBS! Anmälan stängs 10/5

* För Mediapoolens avtalskunder

Föreläsare

Malin Müller

Malin Müller är i grunden utbildad skådespelare och har många års erfarenhet av att arbeta med barn och pedagoger. Berättande och att ta reda på vad barnen ”har på hjärtat” är något som genomsyrar hennes arbete. Hon ser ett stort värde i att korsa digitala och analoga verktyg. Att utforska tillsammans med barn och pedagoger och att hitta tid och rum för tankar och funderingar att veckla ut sig.  Hon tycker att digitala och analoga verktyg ger stor potential för mellanmänskliga möten.

Kontakta Malin: malin(a)mediapoolen.se

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This