Kommer vi år 2022 att konsumera mer falsk information än sann? Informationsbyrån Gartner –  som brukar ha rätt i det mesta – påstår så.

En heldag om Det Nya Mediesamhället

IT-pedagogen Umeå har i mer än 20 år undervisat om internet, utvecklingen på webben, lärresurser samt källkritik. Detta är en heldag om den utveckling som under dessa 20 år lett fram till dagens situation med helt nya villkor för spridning av och åtkomst till information och kunskap. Denna dag utgår från och diskuterar Gartners påstående, ett påstående som har makt att i grunden förändra villkoren för skola, informationsspridning, kunskapsinhämtning samt begreppen sanning och fakta. Idag ska allt upp på bordet. Sen får du dryfta och fundera vidare tillsammans med dina kollegor.


DATUM:

Tisdagen 13/3 Borås
Onsdagen 14/3 Uddevalla
Onsdag 28/3 Skövde

TIDER: 09.15. – 16.00

VAR: Mediapoolens lokaler  I Borås, Uddevalla och Skövde

KOSTNAD: 980 SEK plus moms

Sista anmälningsdag: två veckor innan kursstart på respektive ort.

BOKA I TID

Boka i tid och lämna fullständiga uppgifter för att vara säker på att du får din plats på föreläsningen!

Innehåll

Vad menas med Det Nya Mediesamhället? Vad har egentligen hänt på 20 år? Kommersialismen tar för sig på webben, blir smartare och mindre direkt igenkännbar. Vad betyder det för oss användare? För utbildningen? Information och nyheter gifter sig med reklamen. Spelar det nån roll egentligen?

Algoritmerna och flödena tar över. Här beskrivs allt du inte visste om hur information idag förpackas och distribueras. Algoritmerna, gillaknappen och det offentliga samtalet. Allt beskrivs in i minsta detalj, det är nämligen helt avgörande att i grunden förstå dessa mekanismer. Sociala medier och deras makt att förändra vårt beteende. Delandet i sociala medier, varför och vad blir effekterna?

Kampanjerna, bluffarna och konspirationerna. Nya och aktuella exempel. Alla dessa hatforum. Vad är det som skrivs? Vilka deltar? Vad händer sedan med hatet? Hur tänker Google fortsätta hantera sin position? Filterbubblor och faktaranking. Googles och de stora nätjättarnas världssyn styr alltmer vad vi får läsa. Är inte det som händer nu egentligen att betrakta som censur? Internet som arena för marknadsföring av världsbilder, åsikter och politiskt/socialt kampanjande.

Fakta och faktaresistens. Finns det överhuvudtaget en sanning? Hur ska vi i så fall bevisa den och hävda den i en tid när fejkade nyheter och förpackad information blir allt vanligare? ”Gammelmedia” och traditionell journalistik lämnar plats för Det Nya Mediesamhället.

Ungdomars konsumtion av nyheter och information via sociala medier och flöden. Vad säger forskningen om allt det här? Ser vi egentligen några nya problem? Eller är det bara ”samma gamma vanliga” men i ny förpackning? Och samma ”gamma vanliga oro” som sen visar sig vara överdriven?

Sist men inte minst – Hur kan det som sker tänkas påverka skolan? läsförmågan? gemensam kunskapsinhämtning? synen på världen? demokratin? Och hur ska man ställa sig till den fråga som dagen inleddes med? Kursen avslutas med en sammanfattning av de viktiga frågeställningarna och givetvis skickar jag med förslag på saker att diskutera och fundera över.

 

VI ERBJUDER

 

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order@mediapoolen.se
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00

Mån-tors 7:30-16.30

Fre 7:30-16.00

info@mediapoolen.se
mediapoolen.se

Share This