Stärk unga med MIK!

Minskat utanförskap

MIK

Källkritik

Kostnadsfritt projekt

Med projektet “Empower youth with media and information literacy” ger Google.org i samarbete med Mobile Stories verktyg till skolor med särskilda utmaningar när det gäller tillit till samhället och bristande medie- och informationskunnighet.

 

I dag uppger varannan ung mellan 17 och 23 att de inte känner sig delaktiga i samhället, enligt en rapport från MUCF. Den årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar även att tillitsklyftorna ökar. Störst är utanförskapet i glesbygd och utsatta områden. Detta utanförskap är kopplat till möjligheten att påverka sin omvärld och att kunna fatta välgrundade beslut om sitt eget liv, framtid och vårt gemensamma samhälle.

Med projektet “Empower youth with media and information literacy” ger Google.org verktyg till skolor med särskilda utmaningar när det gäller tillit till samhället och bristande medie- och informationskunnighet. Projektet drivs av den ideella organisationen Voice4you med hjälp av publiceringsverktyget Mobile Stories. I projektet ska 13 500 elever på olika platser i Sverige få tillgång till verktyget under två års tid. Lärare och elever får stöd i implementeringen, support längs vägen samt utbildning. På kartan kan du se vilka skolor som deltar.

Passar din skola in på projektet?
Läs mer och anmäl er här:

Försäljning

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

 

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-tor 8:00-16.00
Fre 8:00-15.00
info(a)mediapoolen.se

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde

Share This