Navigationskurs i digital källkritik

Jenny Sköld och Lotta Bergseth

Jenny Sköld och Lotta Bergseth är journalister och har skrivit boken ” Digital kompetens och källkritik i praktiken”. De grundade sitt källkritiksprojekt Mobile Stories 2015 med syftet att utbilda unga inom skola och föreningsliv kring pressetiska regler, källkritik och andra publicistiska processer. Genom Mobiles Stories publiceringssystem vägleds användarna genom olika utbildande steg, innan texten kan publiceras på deras digitala plattformar. Jenny Sköld och Lotta Bergseth berättar om medielandskapets utveckling och varför det är viktigt att skolan tar större ansvar i att arbeta med elevernas vardag på nätet. I webbkursen ”Navigationskurs i digital källkritik” får lärare i alla ämnen de kunskaper som krävs för att stärka elevernas förmåga att hitta rätt – och att själva ta plats som ansvarsfulla kommunikatörer på nätet.

Zahra Safaie förmedlar kontakt med Lotta och Jenny: [email protected]

Priser:

 

Hör av dig till Zahra Safaie om du vill komma i kontakt med Lotta och Jenny för mer information om kursen samt bokning : [email protected]

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This