Smarta verktyg

Mindomo – digital tankekarta

Med digitala tankekartor kan eleverna gemensamt strukturera faktaområden med hjälp av exempelvis text, ljud, bild och film. Men det går också att använda programmet som ett presentationsverktyg.

Datum: 2021-03-24

Tid: kl. 15:00 – 15:30

Målgrupp: pedagoger i åk 7-9 samt gymnasiet

Plats: Zoom (möteslänk mailas ut)

Anmäl dig till: karl(a)mediapoolen.se

Anmälan stängs 22 mars.

* För Mediapoolens avtalskunder

Föreläsare

Karl Malbert

Karl Malbert är mediepedagog på Mediapoolen. Han ger kurser om musik och digitalt berättande samt har utvecklat Mediapoolens musiktjänster Paint Music och Musikmattan.

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This