Kompetensutveckling

MIK, Digitalisering
och Demokrati

Hur kan bibliotek, skola och folkbildning erbjuda de kunskaper vi behöver?

Välkommen på en inspirationsdag på Högskolan i Borås med fokus på skolan och bibliotekens roll i folkbildning om digitalisering och informationskompetens.

Program (preliminärt)

08:30 Registrering och fika

09:00 Välkomna

09:05 Kjell Ahlgren, Skolinspektionen
Hur gick inspektionen av skolbiblioteken till? Kvalitetsbrister i skolors arbete med att använda skolbibliotek. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs.

09:45 Christina Persson, Nationell biblioteksstrategi Kungliga Biblioteket
Berättar om biblioteksstrategin i KB:s arbete.

10:30 Bensträckare

10:45 Daniel Arnesson från Högskolan i Borås
Forskar om resultaten av den reviderade läroplanen.

11:15 Lesley Farmer – CA, USA
Skolblbiotekariers kompetens och utbildning i digitaliseringen

12:00 Lunch

13:15 Katarina Michnik, Högskolan i Borås
Samhällets allt-i-allo? Om folkbibliotekens sociala legitimitet.

14:00 Fika 

14:30 Martin Törnros – Interaktiva Rum
MIK och digital källkritik – Hur söker man riktigt dåligt på nätet?

16:00 Tack

När, var hur?

Datum: 11/10
Plats: Högskolan i Borås

Frågor?
Hör av dig.

Om du har frågor angående inspirationsdagen så kan du mejla direkt till programansvarig Zahra Safaie på zahra@mediapoolen.se eller slå henne en signal på 0500 44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order@mediapoolen.se
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
info@mediapoolen.se
mediapoolen.se

Share This