Medan vi såg på

En sexistisk kultur kommer inte att försvinna av sig själv. Motstånd kräver mod, eftertanke och övning. Medan vi såg på uppmanar oss att undersöka den kultur vi lever i och tänka igenom vad vi alla kan göra för att utmana de ord och beteenden som normaliserar förtryck. Den här filmen är ett starkt bidrag till diskussionen om var #Metoo kan ta oss.

 

 

Medan vi såg på – att utmana en sexistisk kultur. “Mitt mål är att försöka få män att vara en del av lösningen”, säger författaren och aktivisten Jackson Katz, som i den här viktiga dokumentärfilmen diskuterar den så kallade “åskådareffekten.” Det är ett socialpsykologiskt fenomen där människor inte erbjuder hjälp till offer när andra är närvarande. Metoo-rörelsen uppmärksammade sexuella trakasserier övergrepp och maktmissbruk. Men vad har omgivningen för roll och ansvar? Enligt Katz, en hel del.

 

Relaterade resurser

Genus

Tema med material om genusfrågor. Vi tittar på vad som formar män och kvinnors sociala beteende. Är kön en social konstruktion? Hur är det att inte acceptera sitt biologiska kön? Vad innebär det att vara normkritisk, och vad står hbtq-rörelsen för? Nivå: gymnasiet.

Mitt perspektiv

Filmserien utgår ifrån självupplevda händelser av våld; fysiskt, psykiskt och sexuellt på högstadiet och gymnasiet. Filmerna syftar till att öka medvetenheten om vad våld är samt vilka konsekvenser våld har och att vi alla kan göra något för att minska på våldet som sker på skolan, hemma och på nätet. Åk 7-9. Handledning finns.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This