Vad är Mappia-metoden? Mappia-metoden består av tre steg, som är baserade på forskning om hur hjärnan lär.

Steg 1: Skapa koppling mellan abstrakt begrepp och bild
Steg 2: Skapa en visuell helhetsbild över kunskapsområdet
Steg 3: Automatisera kunskapen

 

 

Nu kan du köpa Mappia via Mediapoolen!

Visuell multiplikationstabell
Att lära sig multiplikationstabellen är ofta tidskrävande, och för en del barn upplevs det som ”omöjligt”. Genom att arbeta med bilder blir det enklare och roligare för alla, samtidigt som det blir möjligt för fler att lära sig multiplikationstabellen. I denna produkt motsvaras varje tal i multiplikationstabellen motsvaras av en bild, som placeras ut på en helhetsbild. Produkten säljs antingen för enstaka elever (en uppsättning av nedanstående) eller för helklass (fem uppsättningar av nedanstående):
•       Bildkort för alla tal i tabellerna 3-9
•       Memory-spel för att träna kopplingen mellan tal och bild (för tabell 3-9)
•       Helhetsbilder för tabellerna 3-9
•       Frågekort för att träna på alla multiplikationstal i tabellerna 3-9
•       Memory-spel för att träna kopplingen mellan fråga och bild (för tabell 3-9)
•       Handledning
Pris för enstaka elever1500:- exkl moms & frakt
Pris för hel klass (5 uppsättningar) inkl app 6500:- exkl moms & frakt
Pris för prova-på (en av tabellerna 3-9)200:- exkl moms & frakt

Visuella tiokompisar
Prova ett nytt och enkelt sätt att lära ut 10-kompisarna. Genom att arbeta konkret med bilder istället för abstrakta tal blir det enklare för eleverna att skapa en relation till matematiken. Varje siffra mellan 1 och 9 motsvaras av ett djur, som presenteras på bildkort. Eleverna får sedan placera ut de djurpar som bildar tiokompisar på en helhetsbild. I produkten ingår tio uppsättningar (för att kunna arbeta i helklass) av:
•       Bildkort för de siffror som bildar tiokompisar (tio kort per uppsättning)
•       Helhetsbild att placera ut tiokompisarna på
•       Svarsbild som beskriver vilka bilder som är tiokompisar
•       Handledning
Pris för hel klass 1700:- exkl moms & frakt

Visuell tallinje
Bilder skapar fler kopplingar i hjärnan än abstrakta begrepp, som till exempel tal. Denna produkt är en enkel och rolig introduktion till talen 0-29, där eleverna får lära sig att koppla varje tal till en bild. Varje bild placeras ut på en ca 2,5 m lång tallinje. Tallinjen kan börja introduceras i förskolan eller i förskoleklass, för att bilda en brygga in till lågstadiet där man kan fortsätta med tiokompisar och senare multiplikationstabellen. I produkten ingår fem uppsättningar (för att kunna arbeta i helklass) av:
•       Bildkort för talen 0-29
•       2,5 m lång, vikbar tallinje
•       Handledning
Pris för hel klass (5 uppsättningar) 3000:- exkl moms & frakt

Beställ Mappia här!
När du beställer via Mediapoolen, så ange “Mediapoolen” i meddelanderutan på beställningsformuläret.

Appen Mappia Multi finns att ladda ner via App Store.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This