Film i förskolan, kreativt skapande i förskolan

Malin Müller

Malin Müller är i grunden utbildad skådespelare och har många års erfarenhet av att arbeta med barn och pedagoger.

Berättande och att ta reda på vad barnen ”har på hjärtat” är något som genomsyrar hennes arbete. Hon ser ett stort värde i att korsa digitala och analoga verktyg. Att utforska tillsammans med barn och pedagoger och att hitta tid och rum för tankar och funderingar att veckla ut sig. Hon tycker att digitala och analoga verktyg ger stor potential för mellanmänskliga möten.
Malin finns till förfogande för er som vill ha hjälp med det kreativa skapandet i förskolan eller komma igång med film i undervisningen.

Kontakta Malin: [email protected]

Priser:

 

Kursens utformning och omfattning styrs av dina önskemål och kurspriset beräknas på antal timmar enligt följande:

1 timma 2000 kr
2 timmar 3700 kr
3 timmar 5000 kr
4 timmar eller mer 1600 kr/timme

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This