Källkritik på webben

För pedagoger och bibliotekarier

ANMÄL DIG NU!

Kursen riktar sig främst till de som gått grundkursen, men innehållet är också mycket relevant för alla som avsevärt vill förbättra sin förmåga att hitta webbens kvalitetsresurser och guldkorn.

Källkritik på webben, påbyggnad

 

Uddevalla 15/11 , Skövde 16/11
Lokal: Mediapoolen
Tid: 8.30 – 9.15 Registrering och kaffe
9.15 – 16.00 Kurs

Pris: 880 kr (exkl moms)
Målgrupp:  bibliotekarie och pedagoger
Kursledare: Ronny Andersson, IT-pedagog Umeå

Denna kursdag riktar sig i första hand till de som gått grundkursen i källkritik. Dagen startar med en uppdatering av grundkursen – arbetsmetoden för källkritik fördjupas och initiativ för att stävja spridningen av falska nyheter, propaganda och lögner beskrivs och diskuteras. Här har mycket hänt på väldigt kort tid.

Resten av dagen fördjupar den del av grundkursen som handlar om insamlandet av referensresurser. Grundkursen visade några exempel på användbara referensresurser. I denna kurs lär du dig en metod att hitta dem!

I mångt och mycket är dagen en utbildning i att lära sig hitta det allra bästa webben har att erbjuda för skola och bibliotek.

BOKA I TID

Förra gången Ronny Andersson besökte oss såldes samtliga platser slut på alla tre orter. Boka i tid och lämna fullständiga uppgifter för att vara säker på att du får din plats på föreläsningen!

BOKA DIN PLATS NU

Innehåll i punktform

DEL I – Lär dig mer! Uppdatering av arbetsmetoden i källkritik.

Steg 1 – Tillägg och fördjupningar kring arbetsmetoden för källkritisk analys.

 Steg 2 – Sammanfattning av debatt och diskussion kring begreppet ”falska nyheter”. Många nya exempel. Mer om ungdomars sätt att konsumera nyheter.

 Steg 3 – Hur möter etablerad media, statliga myndigheter, skola och andra denna utveckling? Olika initiativ för faktakoll behandlas. Här finns många spännande nyheter att diskutera.

 Steg 4 – Går det att sia om framtiden?

 

DEL II – Lär dig mer! Referensbiblioteket – bli expert på att hitta webbens allra bästa resurser.

Steg 5 – Exemplifiering. Vad kan ett referensbibliotek innehålla? En spännande genomgång av ett antal av webbens allra bästa resurser.

Steg 6 – Referensbiblioteket som den enda säkra vägen att kontrollera fakta och uppgifter på webben. Referensbiblioteket som länksamling till webbens allra bästa resurser.

 Steg 7 – Arbetsmetoder för att hitta webbens bästa innehåll oavsett ämne. Genomgången ger dig helt nya arbetsredskap för att hitta de bästa webbresurserna, för egen del eller som stöd för andra på din arbetsplats.

 a) De bästa söktipsen för att leta via sökmaskiner. Hur långt räcker det?

 b) De bästa sätten att leta via sociala medier, rekommendationstjänster, anslagstavlor, content curation, specialiserade söktjänster och andra tekniker.

c) – En fördjupad genomgång av möjligheterna med Twitter och YouTube.

d) – Hur utforma en givande omvärldsbevakning? Vilka tekniker finns?

d) – Att leta resurser via portaler för Öppna lärresurser.

e) – Övriga tekniker.

Avslutningsvis – Källkritiskt arbete i skolan. Anpassning av källkritiskt arbete till olika åldrar och olika kunskapsnivåer. Metoder, tips och resurser.

Genomgångar, lektionsupplägg och långsiktighet.

”Eftersom utvecklingen inom kunskapsområdet är mycket snabb görs smärre justeringar av kursinnehållet då så krävs. Kursen stävar efter maximal aktualitet”.

Kursen är en heldagsföreläsning.

Föreläsningen genomförs av Ronny Andersson, IT-pedagog Umeå. Ronny har under de senaste 20 åren genomfört närmare 1000 utbildningar för pedagoger, bibliotekarier och andra. Kurserna har genomförts över hela Sverige och fått mycket höga betyg för innehåll, genomförande och dokumentation.