Böcker i Digital Pedagogik

Inspirera till läsning och lust till lärande med e- och ljudböcker

Sara ger inspiration till hur ljud- och e-böcker kan användas i undervisningen för att väcka lust och nyfikenhet till att lära mer i fler ämnesområden.

Datum: 2021-03-23

Tid: kl. 14:30 – 15:00

Anmälan till: sara(a)mediapoolen.se

Plats: Zoom (möteslänk mailas ut)

Målgrupp: Pedagoger i åk F-6, Skolbibliotekarier

Anmälan stängs 21 mars.

* För Mediapoolens avtalskunder

Föreläsare

Sara Perlerot Göransson

Sara är bibliotekarie på Mediapoolen och arbetar med utbudet av e-böcker och innehållet i Skolbiblioteksportalen. Hon brinner för berättelser och vill väcka läs- skriv- och berättarlust hos barn och unga med hjälp av böcker och skrivövningar.

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This