Inblick i världsreligionerna- Kristendom

Filmserien ger inblick i kristendom eftersom den är producerad utifrån olika perspektiv, med tyngdpunkt på inifrån-perspektiv. Företrädare för religionerna, allt från ämbetsmän till ungdomar, berättar om sin religion utifrån olika fokusområden och teman. Filmserien i ämnet religion är för årskurs 5 och uppåt och bygger på läroplanen för grundskolan Lgr 11.

Relaterade resurser

Tema Kristendom

Tema kristendomen behandlar kristendomen urkund men även de olika förgreningar som uppstått under de senaste två tusen åren.

Världsreligioner- en översikt och introduktion till religion

Genom att studera exempel från hela världen tittar vi på vilka funktioner religionen fyller för människor med olika trosinriktningar.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This