Hållbar Turism - hur man reser mer hållbart

I den här filmen ska vi lära oss om hur vårt resande påverkar omvärlden samt undersöka begreppet hållbar turism. Hur kan vi resa mer hållbart? Vad kan vi tänka på när vi reser? Vi träffar representanter från resebranschen, sakkunniga inom samhällsfrågor, samt vanliga resenärer som berättar hur de tänker kring sitt resande.

Vi reser som aldrig förr. Under 2016 var vi strax över en miljard internationella turister. Enligt UNWTO, FN:s världsturismorganisation, beräknas siffran öka med drygt 3 procent årligen fram till 2030.
Men turismen kan ha en negativ påverkan. Resmålen kan utsättas för en stor press; både socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt.  I den här filmen ska vi lära oss om hur vårt resande påverkar omvärlden samt undersöka begreppet hållbar turism.  

 

Relaterade resurser

Tema Hållbar utveckling

I Digital Pedagogik finns ett kunskapstema om Hållbar utveckling.  Som är ett ämnesöverskridande tema, och det berör oss alla. Vad innebär tillväxt, och är det förenbart med hållbar utveckling? Antropocen definieras som den tid då människans verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem, bland annat genom global uppvärmning. 

Amazonas - Hållbar utveckling

Regnskogar är oerhört viktiga för vår planet. Men det finns alltid en konflikt – mellan behovet av att bevara de viktiga ekosystemen och behovet av att sälja skogens resurser för att få inkomster. Så hur ska man hitta en balans mellan de två konkurrerande behoven? 

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This