Guldäpplet
Grattis till nomineringarna
Admin, Mediapoolen
24 Augusti 2016
Guldregn i många av Mediapoolens medlemskommuner.

Vi vill självklart uppmärksamma de lärare från våra medlemskommuner som nominerats till Guldäpplet 2016.

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkludernade och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter.  – diu.se

Det här arbetssättet stämmer väl överens med Mediapoolens arbetssätt och vi vill därför passa på att hylla samtliga nominerade.

UDDEVALLA

Morgan Sandblom, lärare i årskurs 7-9 på Sommarhemsskolan, nominerad bland annat därför att han med digital teknik vågat utmana en traditionell skolkultur i syfte att hitta nya vägar till lärande, relationsskapande och organisation och i som roll som SO-lärare vidgat ramen för vad en lektion kan vara.

• Rizah Sheqiri, lärare på Ramnerödskolan, nominerad för sitt arbete med att driva den it-relaterade utvecklingen i utbildningen framåt genom att arbeta inkluderande, lärorikt och utvecklande med fokus på kunskapsinnehållet.

Morgan Sandblom visar hur en av hans lektioner kan gå till under Google education roadshow
© Google education roadshow

BORÅS

Sofia Kruth, lärare på Sandhultsskolan i Borås, nominerad bland annat därför att hon med stort engagemang lyckats inspirera och inkludera inte bara elever utan också kollegor kommunalt, nationellt och internationellt, genom sitt arbetssätt med de digitala verktygen och framför allt 3D.

 

TROLLHÄTTAN

Hülya Basaran, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst, tidigare förstelärare på mottagningsenheten i Trollhättan. Hülya Basaran är nominerad bland annat för sitt sätt att arbeta språkutvecklande och inkluderande med nyanlända elever så att alla elever får möjlighet att lyckas i klassrummet där de digitala verktygen och resurserna inte bara är en förutsättning för elevernas lärande utan också en möjlighet för eleverna att delta i ett demokratiskt samhälle. Hülya Basaran bidrar också till utvecklingen runt om i landet genom att sprida sina erfarenheter via föreläsningar, blogg och sociala medier samt även i bokform.

Hülya Basaran

Rizah Sheqiri

Sofia Kruth

Mediapoolen önskar de nominerade lycka till i finalen!

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This