De globala målen

MEDIAPOOLEN AB

FILMTIPS

Filmdags – med FN:s globala hållbarhetsmål

FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål som världens ledare förbundit sig till. Syftet är att till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa – i alla länder, för alla människor. En del i arbetet är att alla ska känna till målen. Vi har listat dem, tillsammans med tips på filmer eller serier som kan kopplas till de olika målen. På så sätt hittar ni snabbt bra innehåll för de skolor som vill arbeta med målen.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har en jättebra hemsida som beskriver hur ni kan arbeta med hållbarhetsmålen: http://www.globalamalen.se/

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Totalt Globalt – utrota extrem fattigdom
Nivå: Grundskola 4-6

Film: De globala målen – för en hållbar utveckling
Nivå: Grundskola 7-9, gymnasiet

Film: Barnkonventionen – Nicky – fattig men lika mycket värd.
Nivå: Från 13 år

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Se hungern! (serie)
Nivå: Gymnasiet

Queens rätt till bostad och mat
Nivå: Åk. 4-6, 7-9

Billigare mat – Till vilket pris?
Nivå: Åk.7-9, gymnsiet

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Tobak, snus och nikotin – hälsan som går upp i rök
Nivå: Grundskola 4-6, 7-9

Full fart – om stress och hälsa för unga
Nivå: Grundskola 4-6, 7-9, gymnasiet

Det dolda sockret – en film om hälsa, godis och mellanmål
Nivå: Grundskola 4-6, 7-9

Joëllas rätt till hälsovård     
Nivå: Från 10 år

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Min skola mitt i livet – Flickors rätt till skola
Nivå: grundskola 4-6

På väg till skolan
Nivå: Grundskola F-3, 4-6
Språk: Hindi och övriga afrikanska språk. Textat på svenska.

Barnkonventionen – Merlijus rätt till skolgång
Nivå: Åk. 4-6, 7-9

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Flickornas och kvinnornas historia (serie)
Nivå: Grundskola 4-6, 7-9

Film: Den gröna cykeln
Nivå: Grundskola 5-6, 7-9

Feminism Inshallah! – Historien om arabisk feminism
Nivå: Från 13 år

Suffragette
Nivå: Från 11 år

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Färskvatten- vårt viktigaste livsmedel 
Nivå: Grundskola 4-6

Välkommen till staden, om avloppsvatten
Nivå: Grundskola 4-6

Vatten – en global utmaning
Nivå: Från 11 år

VAD KAN NI GÖRA?

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Evas Funkarprogram – energi
Nivå: Grundskola F – 3, 4-6

Göra skillnad: återvinning, miljö, spara el, enkla tips
Nivå: Grundskola 4-6, 7-9

Sol, vind och vatten – vindkraft
Nivå: Grundskola 4-6, 7-9, gymnasiet, vuxenutbildning

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Världen enligt H&M
Nivå: Grundskola 7-9, gymnasiet

Barnkonventionen – Imraan räddas från barnarbete
Nivå: Från 10 år

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

UR Samtiden – Klimatforum 2014: Vägen framåt för industrin
Nivå: Högskola och universitet

Framtidens städer – Simsalabim en stad!
Nivå: Från 13 år

Industriella revolutionen – Det nya industrisamhället
Nivå: Grundskola 7-9, gymnasiet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Totalt globalt – minska ojämlikhet
Nivå: Grundskola 4-6

En lektion: diskriminering
Nivå: Från 12 år

Mänskliga rättigheter- om allas lika värde

Nivå: Grundskola 4-6

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Den hållbara staden
Nivå: Grundskola 7-9

Härifrån till hållbarheten: Börja agera
Nivå: Grundskola 7-9

Härifrån till hållbarheten: Framtidens stad
Nivå: Grundskola 7-9

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Global miljöpåverkan – Sopberget
Nivå: Åk. 7-9, gym

Freightened – Sjöfartens verkliga pris
Nivå: Åk. 7-9, gym

Härifrån till hållbarheten : Matsvinn
Nivå: Åk. 7-9, gym

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Förnybar energi
Nivå: Åk.. 7-9, gym

Klimatförändringen i siffror Del1. Del2.
Nivå: Åk. 7-9, gym

Faktaklipp om Klimat
Nivå: Grundskola 4-6, 7-9

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

De tomma haven – om människans rovdrift på världshaven.
Nivå: Åk. 4-6, 7-9

Vattnets kretslopp
Nivå: Åk. 7-9

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Planet Earth 2
Nivå: Åk. 4-6, 7-9, gym

Markens ekosystem
Nivå: Åk. 4-6, 7-9

Det handlar om ekologi
Nivå: Åk. 4-6, 7-9

Vår hotade värld – biologisk mångfald
Nivå: Åk. 4-6

Biologisk mångfald inom en art
Nivå: Åk. 7-9, gym

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

FN – för fred i världen
Nivå. Åk. 7-9, gym

Varför ska vi rösta?
Nivå: Åk. 4-6, 7-9, gym, vux

Barnen och FN
Nivå: Åk. 4-6

Malala – Vägen till Nobels fredspris
Nivå: Åk. 7-9,

Världens händelser – Nelson Mandela
Nivå: Åk. 7-9,

Mandela – Vägen till frihet (spelfilm)
Nivå: Åk. 7-9, gym

Fatta ordet! Terrorism
Nivå: Åk. 7-9, gym

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Internationella händelser – Förenta nationerna
Nivå: Åk. 7-9, gym

 

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This