om barn, demokrati och digital kompetens.

Förskolan i en digital omvärld

Våra barn växer upp i en digital omvärld. Vad innebär det för dem – nu och i framtiden? Och vad är förskolans roll i det? 

Digitala verktyg kan vara en fantastisk resurs i förskolan. Verktygen ger barn fler sätt att skapa och uttrycka sig, och fler möjligheter att utforska och lära om sin omvärld. Men med digitala verktyg följer också viktiga frågor om etik och källkritik. Vi behöver förstå något om när och hur vi kan använda digitala verktyg på ett ansvarsfullt sätt i förskolan för att rusta barnen med den digitala kompetens de behöver ha med sig i livet.

 I den här föreläsningen diskuterar Anna Thoresson vad digitala verktyg och digital kompetens kan innebära i en förskolekontext. Det kommer att handla om prylar och appar, men också om demokrati och rätten att få göra sig själv hörd. 

  • Varför behöver barn digital kompetens?
  • Skapa, utforska och lära med digitala verktyg
  • Källkritik, etik och delaktighet – ett digitalt medborgarskap

Skapa film i förskolan Med Malin Müller

 Innan Anna Thoressons föreläsning blir det en kort inspirationsgenomgång till hur man kommer igång med film i förskolan med Mediapoolens Malin Müller. Hon berättar bland annat om projektet RE:USE i Uddevalla.

 

Datum:  15 september

Tid: 14.00 – 16.00

Målgrupp:  Rektorer och pedagoger i förskoleverksamhet

Plats: Zoom (möteslänk mailas ut)

Antal platser är begränsade – först till kvarn!

OBS! Anmälan stängs kl 12.00 den 15/9. Vid senare anmälan, ring 0500-44 54 17.

* För Mediapoolens avtalskunder

Program:

Kl. 13.45 -14.00 Deltagarna kopplar upp sig.
Kl.14.00 – 14.15 Välkommande, presentation och förväntningar på utbildningen med Mentimeter
Kl. 14.15.14.30 Skapa film i förskolan Med Malin Müller
Kl. 14.30 – 16.00 Förskolan i en digital omvärld – om barn, demokrati och digital kompetens Anna Thoresson
Kl. 16.00 -16.10 Utvärdering med Mentimeter

Föreläsare

Anna Thoresson

Anna Thoresson är förskollärare och arbetar som utomhuspedagog på Frida förskola i Vänersborg. Anna är också utbildad journalist och har länge varit engagerad i frågor om barn och ungas utbildning, rättigheter och villkor i samhället. Hon är författare till boken «Utforska digitala verktyg i förskolan» (Lärarförlaget, 2019) och håller föreläsningar och kompetensutveckling om digitala verktyg.

Malin Müller

Malin är utbildad skådespelare och har många års erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar. Ett normkritiskt perspektiv och ett inkluderande språk är områden som hon är intresserad av och ser som viktiga grundpelare i sitt arbete.

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

Frågor?
Hör av dig.

Om du har frågor angående inspirationsdagen så kan du mejla direkt till programansvarig [email protected] eller slå henne en signal på 0500 44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This