Filmkunnighet – en rättighet!

Mediapoolen har under läsåret 2016-17 drivit ett filmprojekt med stöd av Svenska Filminstitutet för flickor vars person rymmer fler etniska och kulturella identiteter än den svenska. Deras berättelser syns och hörs minst i det offentliga samtalet. Eftersom medieinnehåll påverkar samhällets normer och värderingar är det viktigt att ge alla samhällsgrupper möjlighet att synas i det offentliga samtalet (läs mer på statens mediaråd). I kursen ville ville vi ge deltagarna verktyg att nå ut, göra sin röst hörd och möjlighet att berätta med rörliga bilder. Kursen har vänt sig till tjejer mellan 12-18 år som vill lära sig hur man berättar med filmmediet.

Under kursen fick deltagarna lära sig om bildutsnitt, gestaltning med bilder, vad man skall tänka på när man skriver manus, hur man
filmar, redigerar och publicerar sina filmer.

UNESCOs ramverk för filmkunnighet

I UNESCOs ramverk för MIK (Media och informationskunnighet) har ett antal kunskaper lyfts fram som särskilt viktiga. Bland dessa har Mediapoolen i projektet ”Jag har något att berätta” fokuserat på det produktionsmässiga kunskaperna(se bild). I projektet får utlandsfödda tjejer lära sig grunderna i produktion av filmmediet. Bakgrunden till projektet är förutom de pedagogiska värdena en möjlighet att stärka produktionsmässiga kunskaper i en demografi som är starkt underrepresenterad i media.

Fokus på det praktiska

Unescorapport Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen 2011 (s.18)

Eftersom en del av projektet grundade sig att ge verktyg till en i media underrepresenterad grupp så var det naturligt att fokusera på att deltagarna skulle skapa film. I filmkunnighet ingår såklart lika mycket att kunna analysera filmbudskap som att göra själv. Men detta är också något man lär sig till viss del genom att själv fundera över hur man skall gestalta något så att det väcker en reaktion hos tittaren.

Att gestalta

DAG 1

Efter fika, registrering och bokning av lunch satte vi oss i en cirkel. Alla deltagare fick presentera sig och säga något om film. Vad de tycker om och kanske främst hur de konsumerar film men alla fick också svara på frågan: ”Har du filmat någonting?”. Det var ett homogent JA på fågan. Samtliga hade filmat något med en telefon. Efter att vi hade gått laget runt var det dags att inleda teoriavsnittet med en föreläsning om bildutsnitt och kameravinklar. Eftersom ingen av deltagarna hade svenska som modersmål hölls tempot lågt och lärare hjälpte till att tolka vid oklarheter. Sedan följde en kort genomgång av kameraverktyget i surfplattan innan de fick sin första uppgift:

FILMA EN KÄNSLA

SCEN
Person A sitter och surfar på sin telefon.
>> En ringklocka hörs
Person A går för att öppna dörren

UPPGIFT:I den torftigt beskrivna scenen skall du som filmare lyfta fram en känsla som Person A känner. Fundera över följande punkter innan ni sätter igång.

  • Välj en känsla att gestalta. Blir A glad, arg, rädd, förvånad?.
  • Hur reagerar A? Kan ni gestalta känslan i mer än en glad mun eller tår som rinner nerför kinden?
  • Varför reagerar A. Kan ni tänka ut en anledning till reaktionen. Är det kanske någon hen väntat på?
  • Variera och få med så många vinklar som möjligt. (Gör gärna ett bildmanus så att alla vet vad ni skall filma och är överens)

Reflektion

Efter lunch gick vi igen videoredigeringsverktyget iMovie och sedan fick eleverna själva klippa ihop sina övningsfilmer. När alla var klara visade vi filmerna och diskuterade. Ett vanligt arbetssätt hos de som filmar men som inte har klippt en film är att man vill filma allt i en tagning. Trotts upprepningar av olika mantran om att film samma sak flera gånger, ur olika vinklar. Det är inte innan man har klippt sin första film som man förstår värdet i att ha flera tagningar och att ha möjlighet att välja bildkomposition utifrån en egen konstnärlig känsla. Detta var anledningen till att vi ville att alla skulle göra två olika filmer under kursens gång.

Manus och mästerverk

DAG 2

Dag två inleddes med en backspegel. Vi diskuterade vad vi hade gjort dagen innan och alla fick säga något som de hade lärt sig. Här var det inte bara filmkunskaper som nämndes. För deltagarna innebar filmens värld en uppsjö av nya ord så som bildutsnitt och redigering. Efter backspegeln blev det ett nytt teoripass med fokus på manusskrivande. Vi arbetade mycket med devisen ”show, dont tell” och visade exempel på hur man kan presentera karaktärer och konflikter med kläder, rekvisita, platser och händelser. Vi tittade på bildmanus och avslutade med goda råd inför filmningen och lite inspelningsetikett.

Sedan arbetade deltagarna i grupper med att utveckla manus resten av dagen och de som hann färdigt började även att filma under eftermiddagen.

Showtime

DAG 3

Dag tre fortsatte som tidigare med en reflektion över vad vi lärt oss hittills och några goda ord inför dagens fortsatta arbete. Samtliga grupper skulle filma färdigt sin berättelse och sedan klippa sin film. Vi hade lagt väldigt lite tid på genomgång av redigering men hade den här dagen fler pedagoger som kunde vara behjälpliga vid redigeringen och gick mellan grupperna. Det var en del aktiv coachning av de olika filmteamen som arbetade i lokalerna men vi försökte att inte störa deras process för mycket.

En timme efter lunch samlades paddorna in och det var dags för premiär. Med popcorn, saft och film. Det blev flera starka berättelser om mobbning som var ett genomgående tema för flera grupper, men även olycklig kärlek och en blodig rysare visades. Några elever hade under kvällen innan gjort ytterligare kortfilmer som också visades. Vi diskuterade allas filmer och pratade om utmaningar och nya lärdomar. Sedan fick alla stolta deltagare ett diplom för sina insatser. Elever och lärare från gruppen som deltagit under tre dagar var mycket glada och tacksamma över kursen. Filmerna som eleverna hade gjort visades senare på deras skola och fick på så vis ett liv utanför kursen. Det faktum att en del elever redan hade börjat att göra egna filmer hemma innan de tre kursdagarna var slut tar vi som ett topp-betyg för projektet.

Projektet genomfördes i två omgångar med olika grupper på olika platser och i lite olika format. Den här artikeln beskriver en av dessa kurser.

Andreas Johansson

Marknadsansvarig, Filmpedagog

När Andreas inte arbetar med marknadsföringen på Mediapoolen så håller han kurser i hur man berättar med rörliga bilder. Han har en bakgrund som frilansande filmskapare och vill gärna höja kunskapen om både praktiskt hantverk kring film men också vilka bilder som gör en fängslande berättelse.

0500-44 54 09
andreas(a)mediapoolen.se

Alla elever skall ha kännedom om digitalt berättande.

I utformningen av kursen har vi hämtat information och inspiration från Skolverkets modul Digitalt berättande. Två viktiga stycken i deras sammanfattning kan med fördel användas av dig som vill öka användandet av filmskapande i din skola:

Både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner ger ett gott stöd för att arbeta med modern teknik och digitalt berättande i undervisningen. Eleverna tränas i att kombinera, variera och förstärka sitt budskap muntligt och skriftligt samt med bild och ljud. De lär sig också att anpassa språk och uttryckssätt efter olika syften, mottagare och sammanhang (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Dessutom får de möjlighet att utveckla delar av en adekvat digital kompetens (Skolverket, 2016). […]

 

Dagens elever växer upp med digitala medier som en naturlig och självklar del av sin vardag. Det betyder inte att de utan vidare kan utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna fungera som kritisk medborgare i samhället. Eleverna behöver också hjälp med att förstå hur och varför många av de plattformar som används på fritiden kan utveckla deras kunskaper och förmågor i skolan. Här har läraren och skolbibliotekarien avgörande roller.

Ur Skolverkets sammanfattning av modulen Digitalt Berättande.

 

Mediapoolens lilla filmskola

Vi har samlat material till lärare och elever som vill lära sig att bli bättre på att göra film. Det mesta av materialet som användes i den här kursen hittar du i Mediapoolens filmskola.

Boka en filmpedagog

Mediapoolen har flera filmpedagoger som gärna kommer ut och har workshops med lärare eller elever. Vår vanligaste kurs är ”filma med iPad”. Där går vi igenom grunderna på den här sidan men också manus, storyboard, samarbete, klippning m.m. Vi skräddarsyr kursen efter era behov. Vill ni göra ett studioprogram med greenscreen och promterläsning så finns även sådana alternativ.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljning

Direktkontakt
[email protected]
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 8:00-15.00
Lunch 12.00-13.00
[email protected]
mediapoolen.se