Fysik


Lärmodul ”Elektricitet och magnetism” åk. 4-6

Författare: Jonny Lindén

RUBRIKER:      Elektronikens användning och funktion      Magnetism       Viktiga upptäckter

Om Mediapoolens lärmoduler

Centralt innehåll som röd tråd

Om Mediapoolens lärmoduler

Mediapoolens lärmoduler är omfattande arbetsmaterial knutna till centralt innehåll och kunskapskrav i kursplanen. Materialet består av handledningar, filmer, länkar, arbetsblad och bedömningsmaterial. Lärmodulen baseras även på ett eller flera teman i Digital Pedagogik där alla modulens filmer och filmhandledningar samt kompletterande material är tillgängligt.

Arbetsmaterial

Ladda ner hela lärmodulen i pdf-format för utskrift. Separata arbetsblad finns även länkade i materialet nedan.

Tema Elektricitet och magnetism

Alla resurser i lärmodulen och ännu mer material finns i tema ”Elektricitet och magnetism” i Digital Pedagogik.

(STEG 1)

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan användas i vardaglig utrustning, till exempel i ficklampor.

Elektriciteten genomsyrar idag vårt samhälle. Bilen, telefonen eller lampan i taket kan ”sättas på” eller stängas av. Men hur fungerar det egentligen?

Elektricitet

1. Se filmerna:  
A) ”Korta fakta: Elektricitet”
B) Elektricitet

2. Diskutera filmerna utifrån frågorna i lärarhandledningarna som hör till filmerna.
A) Korta fakta handledning,
B) Elektricitet handledning.

3. Läs faktatexter
A) Faktablad från filmen Elektricitet
B) Statisk elektricitet (från experimentet ”Elektriska spöket”)
C) Faktabanken – Fakta om ström, spänning och resistens.

4. Gör arbetsblad 1

5. Gör för experimenten:
A) Elektriska burken,
B) Elektriska spöket,
C) Ellära med trolldeg

(STEG 2)

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Finns det ett osynligt magnetfält runt jordklotet? Hur fungerar en magnet? Och hur kan man bygga en elektromagnet?

(STEG 3)

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Vilka människor har lagt grunden för tekniska framsteg som vi idag tar för givet? Och vad betyder deras uppfinningar för oss?

Viktiga upptäckter

1. Se filmerna
A) Uppfinnarna som förändrade världen del 1 – ökad kommunikation
B) Milstolpar inom naturvetenskap och teknik del 2 – Carl Friedrich Gauss och jordmagnetismen

2. Diskutera frågorna i lärarhandledningarna som hör till filmen.
A) Handledning till Uppfinnarna som förändrade världen del 1.
B) Handledning till Milstolpar inom naturvetenskap och teknik del 2 – Carl Friedrich Gauss och jordmagnetismen

3. Läs faktatexter om de uppfinnare som som du har följt i filmerna
A) Thomas Edison, Guglielmo Marconi, Alan Turing och Tim Berners-Lee
B) Thomas Alva Edison
C) William Gilbert

4. Fördjupningsarbete
Eleverna gör ett fördjupningsarbete om Thomas Alva Edison eller William Gilbert

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Det vill säga att vi garanterar resurser som är utvalda och kvalitetssäkrade, presenterat på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Vardagar 8.00-11.50, 12.30-15.30
info(a)mediapoolen.se

Postadress

Box 305
541 27 Skövde

Share This