Rapporter och protokoll

 

Sveriges mediecentraler har stor betydelse för tillgången till svensk utbildningsfilm!

 

Läromedelsundersökningen 2021 visar att endast hälften av landets elever har tillgång till läromedel i alla ämnen. Mer än hälften av kommunernas medel går till hårdvara och endast en liten del går till innehåll.

Mediapoolens plattform Digital Pedagogik är en mediepedagogisk resurs som förser alla elever och pedagoger i ägarkommunerna med digitala läromedel. Mediecentralernas unika samarbete med svenska filmleverantörer och producenter är en garant för tillgången till svensk, kvalitativ utbildningsfilm i våra skolor. Förutom film som är kopplad till styrdokumenten erbjuds e- och ljudböcker. Tillgången till skolbibliotek varierar stort i landet och Mediapoolens utbud av digitala böcker kan användas som ett komplement till skolbiblioteket.

I katalogen i Digital Pedagogik finns också tjänster som färdiga lektioner, nyhetsquiz för omvärldsbevakning, verktyg för musikskapande och ett stort nyhetsarkiv, Mediearkivet, för det viktiga arbetet med källkritik.

Användarstatistiken för 2021 talar sitt tydliga språk med över en miljon filmströmmar och en stor ökning elevinloggningar. Ta en titt på statistiken i högerspalten om du vill veta hur det ser ut i just din kommun!

Mediapoolen tillgodoser också äldreomsorgen i kommunerna. Internetstiftelsens undersökning 2021 visar att cirka 6 procent av svenskarna lever i digitalt utanförskap och att många av dem hittas i vår äldre befolkning. Seniorportalen är en strömmande medieplattform för seniorer på äldreboenden och aktivitetssamordnare inom vård- och omsorgsförvaltning. Här samlar vi filmer, tidskapslar, quiz, korsord och bildspel i syfte att inspirera, väcka minnen och skapa samtal såväl som en aktiv vardag.

Sist, men inte minst, gör vi det enkelt för våra medlemmar att inhandla teknik för skola, omsorg och annan offentlig förvaltning. Genom redan upphandlade ramavtal kan kommunerna handla direkt från oss. Mediapoolens säljare har mångårig erfarenhet av teknik för offentlig förvaltning och skräddarsyr lösningar för just din verksamhet. Våra egna montörer ser till att utrustningen kommer på plats så du kan börja använda ditt inköp direkt!

 

 

 

 

Besök museum och utställningar hemifrån

Bryt isolering med digitala utflykter.

Stängda skolor och hög elevfrånvaro.

Så skapar du elev- och klasskonton till Digital Pedagogik.

Sök stöd för ökad mediekunnighet till din skola.

Fri kurs från Mobile Stories

300 nya faktaklipp från Filmnavet i katalogen.

Ny på jobbet? – Så använder du Digital Pedagogik!

Vårens fria webbinarium i kalendern. 

En film om Mediapoolens uppdrag

 

KORT OM BOLAGET
MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

SAMVERKAN
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och
Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar kommunerna på kostnaderna för att
säkerställa ett brett mediepedagogiska innehåll för skola, förskola och äldreomsorg.

VISION
Sedan 2001 har Mediapoolen varit en ledande mediacentral som servat förskola, skola och
äldreomsorg med aktuellt, kvalitetssäkrat och inspirerande innehåll.
Vi har hjälpt våra kunder att hitta rätt böcker och filmer, smart teknik och inspirerande kurser.
Vi drivs hela tiden av ett ambitiöst syfte, att: inspirera, tillgängliggöra och underlätta, för stora som
små, i deras strävan efter kunskap, upplevelse och utveckling. För vi tror att lärande skall vara något
lustfyllt, att kunskap ger barn och unga en framtid och att lusten att lära sig finns med under hela
livet.

Försäljning

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

 

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-tor 8:00-16.00
Fre 8:00-15.00

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde

Share This