Rapporter och protokoll

 

Kvalitetsgranskade lärresurser, kompetensutveckling och utvald AV-teknik!

 

Ekonomi, tidsbrist, lärarbrist och brist på kompetensutveckling är bara några av de utmaningar Sveriges skolor står inför. Mediapoolen vill finnas som en stöttepelare för våra medlemskommuner och satsar på bred front för att leverera enligt givna direktiv från ägarna. Inom kort väntar en turné, med start i Fyrbodals kommuner, där vi skall samverka och sätta riktlinjerna för kommande års utveckling! Tillsammans möter vi den digitala utvecklingen!

Genom vår plattform Digital Pedagogik erbjuder vi kvalitetssäkrat, mediepedagogiskt utbildningsmaterial som underlättar vardagen för våra pedagoger och elever. Användarvänligt, tidsbesparande och tillgängligt dygnet runt.

Nu är också Digital Kvart lanserad, ett pilotprojekt som arbetats fram gemensamt av mediecentraler i Södra Sverige. Genom kvarten kan vi erbjuda våra medlemmar kompetensförsörjning inom MIK- och IKT-frågor samtidigt som vi uppfyller ägarkraven på utökad samverkan med andra offentliga huvudmän.

Sist men, men inte minst, kan vi berätta att Mediapoolens försäljning expanderar! Allt fler ägarkommuner nyttjar möjligheten till intern upphandling. Även här vill Mediapoolen vara en trygg samarbetspartner genom att erbjuda anpassad AV- teknik som installeras av våra egna montörer. Vi finns vid din sida genom hela processen!

 

 

 

 

Besök museum och utställningar hemifrån

Bryt isolering med digitala utflykter.

Stängda skolor och hög elevfrånvaro.

Så skapar du elev- och klasskonton till Digital Pedagogik.

Sök stöd för ökad mediekunnighet till din skola.

Fri kurs från Mobile Stories

300 nya faktaklipp från Filmnavet i katalogen.

Ny på jobbet? – Så använder du Digital Pedagogik!

Vårens fria webbinarium i kalendern. 

En film om Mediapoolens uppdrag

 

KORT OM BOLAGET
MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

SAMVERKAN
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och
Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar kommunerna på kostnaderna för att
säkerställa ett brett mediepedagogiska innehåll för skola, förskola och äldreomsorg.

VISION
Sedan 2001 har Mediapoolen varit en ledande mediacentral som servat förskola, skola och
äldreomsorg med aktuellt, kvalitetssäkrat och inspirerande innehåll.
Vi har hjälpt våra kunder att hitta rätt böcker och filmer, smart teknik och inspirerande kurser.
Vi drivs hela tiden av ett ambitiöst syfte, att: inspirera, tillgängliggöra och underlätta, för stora som
små, i deras strävan efter kunskap, upplevelse och utveckling. För vi tror att lärande skall vara något
lustfyllt, att kunskap ger barn och unga en framtid och att lusten att lära sig finns med under hela
livet.

Försäljning

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

 

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-tor 8:00-16.00
Fre 8:00-15.00

Postadress

Kylarvägen 7
541 34 Skövde