Rapporter och protokoll

Styrelsemöte 2021-02-17

Skolans nivå av digitalisering är en förutsättning för en distansundervisning som ger resultat.

Mediapoolens plattform Digital pedagogik förser lärare och elever med kvalitetssäkrade digitala lärresurser oavsett om undervisningen sker i skolan eller på distans. Lärare och elever får via dator, platta eller smartphone tillgång till vår breda mediekatalog och digitala lärresurser dygnet runt. Att intresset ökade under 2020 ser vi tydligt i vår statistik.

Vi ser också en allt större efterfrågan på digitala tjänster för äldreomsorgen. Under förra året fick vi ett rejält ökat intresse för vår plattform Seniorportalen. Seniorportalen är ett verktyg för aktivitetssamordnare och omsorgspersonal på våra kommuners äldreboenden som snabbt och enkelt kan användas som underlag för stimulerande samtal eller för att visa film, göra quiz och korsord m.m. Tillgänglig dygnet runt.

Öppna listan nedan för att visa styrelseprotokollen.

Besök museum och utställningar hemifrån

Bryt isolering med digitala utflykter.

Stängda skolor och hög elevfrånvaro.

Så skapar du elev- och klasskonton till Digital Pedagogik.

Sök stöd för ökad mediekunnighet till din skola.

Fri kurs från Mobile Stories

300 nya faktaklipp från Filmnavet i katalogen.

Ny på jobbet? – Så använder du Digital Pedagogik!

Vårens fria webbinarium i kalendern. 

En film om Mediapoolens uppdrag

 

KORT OM BOLAGET
MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

SAMVERKAN
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och
Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar kommunerna på kostnaderna för att
säkerställa ett brett mediepedagogiska innehåll för skola, förskola och äldreomsorg.

VISION
Sedan 2001 har Mediapoolen varit en ledande mediacentral som servat förskola, skola och
äldreomsorg med aktuellt, kvalitetssäkrat och inspirerande innehåll.
Vi har hjälpt våra kunder att hitta rätt böcker och filmer, smart teknik och inspirerande kurser.
Vi drivs hela tiden av ett ambitiöst syfte, att: inspirera, tillgängliggöra och underlätta, för stora som
små, i deras strävan efter kunskap, upplevelse och utveckling. För vi tror att lärande skall vara något
lustfyllt, att kunskap ger barn och unga en framtid och att lusten att lära sig finns med under hela
livet.

Försäljning

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order(a)mediapoolen.se

 

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-tor 8:00-16.00
Fre 8:00-15.00

Postadress

Gustav Adolfs gata 36
541 45 Skövde

Share This