MED INTERNETSTIFTELSEN I SVERIGE

DIGITALISERING OCH LÄRANDE

Vi lever I en vardag där internet och digitala verktyg är en självklarhet. Hur kan du som lärare arbeta med digitaliseringen som ett stoff för lärande? I den här föreläsningen kommer du få inblickar på hur digitaliseringen påverkar vår vardag samt hur du som lärare kan  arbeta med att stärka deras digitala kompetens. Föreläsningen genomförs av Kristina Alexanderson som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång med digital kompetens i över 10 år

Datum: 1/9

Tid: 14.30 -16.00

Plats: Zoom

Antal platser är begränsade

OBS! Anmälan stängs kl 12.00 den 1/9. Vid senare anmälan, ring 0500-44 54 17.

* För Mediapoolens avtalskunder

 

Föreläsare

KRISTINA ALEXANDERSSON

Kristina Alexanderson är chef för internet i skolan på Internetstiftelsen. Hon är ansvarig för Webbstjärnan, som är en skoltävling där elever tävlar om att skapa en webbplatsen av sitt skolarbete. Genom Webbstjärnan blir eleverna mer medvetna medieproducenter och kunniga i källkritisk granskning. Kristina Alexanderson är även projektledare för Creative Commons i Sverige och en flitig anlitad expert och föreläsare.

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

Frågor?
Hör av dig.

Om du har frågor angående inspirationsdagen så kan du mejla direkt till programansvarig [email protected] eller slå henne en signal på 0500 44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This