Digitalt skapande i förskolan

Anna Thoresson

Anna Thoresson vill visa hur pedagoger och barn kan utforska de digitala verktygen i förskolan. Hon är förskollärare i Vänersborg och har skrivit boken ” Förskolan i en digital omvärld” där hon varvar exempel från verksamheten med kopplingar till forskning och läroplan. Varför ska vi arbeta med digitala verktyg och hur kan vi göra det? Vi behöver både möta barnen där de är nu och rusta dem för framtiden.
Digitalt skapande är något som Anna Thoresson brinner för och hon bistår er gärna med sitt kunnande när det gäller digitalisering i förskolan.

För att boka Anna Thoresson kan du kontakta Zahra Safaie: [email protected]

Priser:

 

Kursens utformning och omfattning styrs av dina önskemål och arvodet bestäms tillsammans med kursledaren. Kontakta Zahra Safaie som förmedlar kontakt med Anna Thoresson: [email protected]

Digital kompetens och Skolverket

Skolverkets uppdaterade kursplaner gäller från och med 1 juli 2018. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Med kompetensträffar och webbinarium vill Mediapoolen ge inspiration till alla er som jobbar ute på skolorna för att nå dessa mål.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-15.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundservice

Tel 0500-44 54 00
Mån-tors 8:00-16.00
Fre 8:00-15:00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This