Digitala tjänster och skapande i förskolan

 

På vårt Boråskontor

 

Inspirationsträffar för förskolan

 

Hur använder du digitala tjänster i din verksamhet? Vad har du själv för idéer och vad behöver du för att komma igång med ditt projekt? Kom till förskolans IKT-caféer på Mediapoolen och träffa andra förskolepedagoger och rektorer  i Sjuhärad – bli inspirerad och inspireras andra!

Temat för dagarna är skapande verktyg och digitalisering för förskolan. Vi utgår från ett nytt spår varje träff, och delar erfarenheter och idéer med varandra. Ta med dig en kollega och kom till oss, vi bjuder på fika!

Naturvetenskap och digitala verktyg

20 / 2  Kl. 14.30 – 16  

Följ processer i naturen med hjälp av digitala verktyg. Testa olika mikroskop och dokumentkamera, samt diskutera med andra pedagoger om digitala verktyg i förskolan.

Rektorsnätverk med tema leda digitalisering

18/3  Kl. 14.30 – 16.00

Hur implementerar vi digital kompetens för alla och vad innebär det för rektor? Diskutera med andra rektorer hur de tänker och har gjort eller planerar att göra.

Diskussionerna tar avstamp i den Nationella Digitaliseringsstrategin, och vi kikar även på olika stödmaterial.

Programmering och matematik

1 / 4  kl. 14.30 – 16.00

Använda programmering i utvecklingen av matematikundervisningen. Testa olika robotar och få möjlighet att diskutera med andra pedagoger om digital kompetens i förskolan.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This