Den färgrika skogen - hösten och året

Varför blir trädens blad gula och röda på hös ten? Vad sysslar maskarna i marken med? I Den färgrika skogen får vi veta allt om skogens glada färgskiftningar som mest syns på hösten.

Varför blir trädens blad gula och röda på hösten? Vad sysslar maskarna i marken med? I Den färgrika skogen får vi veta allt om skogens glada färgskiftningar som mest syns på hösten. Även fotosyntes, nedbrytning och fröbildning förklaras. Sune Hellénius har åter igen skapat en fantastisk naturfilm som är riktad till den unga publiken i skolan. I lugnt tempo tillsammans med förklarande filmscener får eleven en överblick över hur träden överlever de fyra årstiderna och hur de växter som bara lever ett år kan växa åter nästa år igen.

 

Relaterade resurser

Tema Årstider

I Digital Pedagogik finns ett kunskapstema om årstider. Temat tar upp årstiderna med olika infallsvinklar. Följ naturen under de fyra årstiderna genom film, litteratur, spel och musik. Ett tema där man med fördel kan låta alla sinnen vara delaktiga!

Allt om årstiderna

Allt om årstiderna är en spännande fyrdelad serie om ekorren Ella, som upptäcker sin närmiljö. Varför har vi fyra årstider? Hur klarar djur och växter av alla förändringar? Det får vi veta i den här filmserien.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This