Demokratins milstolpar

Historieprofessor Dick Harrison lotsar oss i den här filmen genom historiens olika decennier, från romartiden och fram till våra dagar, och visar hur demokratin har utvecklats.

Historieprofessor Dick Harrison lotsar oss i den här filmen genom historiens olika decennier, från romartiden och fram till våra dagar, och visar hur demokratin har utvecklats. I västvärlden tar vi kanske demokratin för givet, men dess historia är relativt kort. I många länder lever människor fortfarande under envåldshärskare och diktatorer som kanske gripit makten genom en militärkupp. Demokratin är skör men det finns hopp och utvecklingen har hittills, trots allt, gått i en positiv riktning.

Relaterade resurser

Tema Demokrati - Gör dig hörd!

Temat behandlar demokrati men lägger fokus på de rättigheter och skyldigheter vi som medborgare har, vilka möjligheter vi har att påverka och hur vi kan diskutera och arbeta demokratiskt. Temat tar även upp vardagliga etiska dilemman.

Antiken i Grekland

Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte gudarnas verk. Utan det fanns också vetenskapliga förklaringar på livets gåtor. Ett av deras största arv är införandet av demokrati – även om vi idag inte skulle kalla det demokrati, eftersom många människor uteslöts från att delta.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This