Att utmana normer och arbeta för jämställdhet

– Inspirationsdag för SPRINT- och sfi-pedagoger i Västra Götalands län

DEN HÄR INSPIRATIONSDAGEN ÄR AVSLUTAD

Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samarbete med Mediapoolen Västra Götaland, bjuder in till en kostnadsfri inspirationsdag i Borås med fokus på kompetensutveckling om normer, mångfald och jämställdhet.

Målgrupp: Pedagoger som undervisar i svenska för invandrare (sfi) och språkintroduktion (sprint) på gymnasiet

Datum och tid: onsdagen den 30 augusti kl. 8.30 – 16.00
Plats och lokal: Kuben (Navets konferens lokal) Skaraborgsvägen 1A, Borås

Tillgänglighet: Lokalen är anpassad för funktionsvariation

Frågor och mer information: Kontakta Zahra Safaie: zahra@mediapoolen.se

Program:

8.30 – 9.00 Registrering

9.00 – 9.10 Inledning – Länsstyrelsen i Västra Götaland och Mediapoolen hälsar välkomna

9.10 – 10.00 Normkritik i praktiken – Anja Norell, Mångkulturellt centrum
Vad är normkritik och vad innebär ett normutmanande arbetssätt? Hur hänger normer ihop med privilegier, strukturer och ojämlika förhållanden i samhället? Vad signalerar du genom ditt språk och ditt bemötande? Vilka normer råder i vår verksamhet? Hur kan vi synliggöra och förändra normer i vårt dagliga arbete? Normkritik i praktiken öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. Med avstamp i en gedigen erfarenhet av normkritiska metoder och utbildningar inspirerar passet dig att synliggöra och utmana istället för att reproducera begränsande normer i din verksamhet.

10.00 – 10.20 Fika

10.20 – 11.20 forts Normkritik i praktiken

11.20 – 11.40 Jämställd kommunikationAnna-Elvira Cederholm, jämställdhetsutvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Hur kan vi främja att fler känner sig inkluderade och sedda genom en mer genusmedveten kommunikation? Tips om handböcker och material som syftar till att inspirera till jämställd och jämlik kommunikation.

11.40 – 12.10 Informationsverige.se och Lära svenska – Danny Eriksson, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Informationsverige.se är en webbportal som tillgängliggör samhällsinformation för att asylsökande och nyanlända ska kunna ta makt över sin egen etablering i Sverige genom att lätt och gratis hitta svar på frågor som kan uppstå då du är ny i ett land. På webbportalen finns även Lära svenska där olika verktyg och hjälpmedel för att träna svenska själv eller med andra finns samlade.

12.10 – 13.20 Lunch på egen hand

13.20 – 14.30 Film som en väg till språk och gemensamma upplevelser Fredrik Holmberg film- och mediepedagog på Filmpedagogerna Folkets Bio
I klasser där eleverna har språkliga hinder kan film fungera som en stor hjälp i undervisningen. Upplevelser genom bilder och filmer kan bli en väg till orden och språket och genom att använda filmberättelser från den omgivande kulturen kan man avkoda normer och attityder. Vad är en svensk film? Vad är en allmängiltig film? Vad fungerar? Vilka fallgropar finns? Det blir många exempel från bred populärfilm, reklam, nyheter och smalare film.

14.30 – 14.50 Fika

14.50 – 15.45 Hur använder jag Mediapoolens resurser i min undervisning? Mediapoolen erbjuder en hel del resurser i form av film, tema, radioprogram, samlade tips, ordlexikon och skapande verktyg till pedagoger och elever som lär sig svenska. Dessa material kan användas som läromedel i undervisning ibland och som komplement till pedagogernas egna material vid andra tillfällen.

Mediapoolen visar sina resurser och Jovanka Ćosić, sfi-lärare på Vuxenutbildningen i Borås Stad, tipsar och inspirerar hur hon använder resurserna i sin undervisning
15.45 – 16.00 Avslutning

Anja Norell
Anja Norell är en del av Mångkulturellt centrums utbildningsteam och arbetar med utbildning och metodutveckling. Hon har arbetat sedan 2009 med den normkritiska utbildningsverksamheten Lås Upp som finns på Mångkulturellt centrum sedan april 2015 och är en av författarna till metodmaterialet Lås Upp: begränsande normer. Anja har även varit med att utveckla och undervisa på högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger som ges i samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola.

Fredrik Holmberg Film och mediepedagog folkets bio Göteborg. Utbildad grundskole- och gymnasielärare, har arbetat / föreläst om film och  medie – undervisning i över  20 år.

 

 

Jovanka Ćosić
Lärare på Vuxenutbildningen i Borås. Hon har jobbat med kartläggning av modersmålet i Centrum för flerspråkigt lärande. Jovanka Cosic´ är huvudförfattare för UR lärarhandledning Modersmål på väg.