Kurser och föreläsningar

Att undervisa om digitalisering

– Kollegialt erfarenhetsutbyte för lärare och rektorer

Samhälle, demokrati & de digitala tjänsterna

Sedan höstterminen 2018 ska svenska elever lära sig mer om digitalisering. Inte bara hur digitala verktyg och tjänster fungerar, utan också hur digitaliseringen påverkar samhälle och demokrati. I kursen ”Att undervisa om digitalisering” erbjuder Mediapoolen en plattform med både föreläsningar och kollegialt utbyte. Målsättningen är att ge inspiration och stöd i arbetet, både i och utanför klassrummet. Fokus är innehållet i undervisningen och sättet att undervisa men också organisationen kring skolans administration.

 

Utbildningen ska ge dig som deltagare fördjupad personlig förståelse för digitaliseringen. Genom egna upplevelser av och insikter om digitaliseringens konsekvenser, möjligheter och utmaningar tror vi att du som lärare eller skolledare står bättre rustad att ta sig an skrivningarna i de reviderade styrdokumenten. Utbildningen ska stärka dig i din roll som möjliggörare för ett långsiktigt förändringsarbete på den egna skolan.

 

Tidsomfattning och arbetsformer

Utbildningen pågår vårterminen 2020. Den omfattar två fysiska träffar och tre träffar på distans. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, arbete på den egna skolan samt reflektioner i ett gemensamt kursforum.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till lärare, IKT-pedagoger, förstelärare, rektorer och annan personal som vill hitta sätt att ta sig an de nya skrivningarna i styrdokumenten.

När, var hur?

 

Våren 2020

Mediapoolen Västra Götaland Borås

Skaraborgsvägen 35 E våning 3

Pris 3750 kr.

Antal platser är begränsade.

Innehåll, datum och tid för kurstillfällen

Upptaktsdag i Borås onsdagen den 29 januari kl 9.30 – 15.00

 

  • Digitalisering och vad som ligger i begreppet ”skolans digitalisering”.
  • Leda digitalisering för att utveckla kunskaper och förmågor som är avgörande i ett digitalt och globalt samhälle. Förväntningar på skolan.
  • Hur kan vi fortsätta skolutvecklingsarbetet kring digitalisering? Vilka aspekter behöver vi ta hänsyn till? Hur kan vi möta behovet av kompetensutveckling, personalens och vår egen? Vilka utmaningar ser vi i den verksamhet vi själva leder?

Distansträff fredagen den 6 mars kl 14-16 (incheckning i Zoom 13.30)

Digital samhällskunskap. Föreläsning av Anders Thoresson, med fokus på hur teknikutvecklingen förändrar förutsättningarna för individ och samhälle. Innehållet spänner bland annat över källkritik, sökkritik, personlig integritet, säkerhet och den stora frågan om vad internet egentligen är och vem som bestämmer över nätet. Efter föreläsningen övningar och diskussioner. 

Distansträff torsdagen den 2 april kl 14-16 (incheckning i Zoom 13.30)

Föreläsning av Eva Marsh, på temat att leda digitalisering som ett långsiktigt förändringsarbete utifrån lokala förutsättningar. Efter föreläsningen erfarenhetsutbyte.

Kursdag i Borås fredagen den 15 maj kl 9.30 – 15.00

  • Digitala verktyg i undervisningen- kvalitet, användbarhet.
  • Ungas användning av medier.
  • Digitala resurser från Mediapoolen, en mediacentral som servar skolor med aktuellt, kvalitetssäkrat och inspirerande innehåll.
  • Resten av dagen formas utifrån deltagarnas önskemål och behov.

Distansträff torsdagen den 4 juni kl 9-12 (incheckning i Zoom 08.30)

Redovisning av avslutande uppgift som innebär att du som deltagare via t ex en tankekarta ger exempel på några åtgärder som du tänker vidta för att gå vidare med ditt arbete med professionellt lärande och skolans digitalisering. Vid presentationen kan ni med fördel väva in reflektioner från kursen som helhet. Uppföljning och utvärdering av utbildningen.

Eva Marsh

Eva Marsh är rektor och arbetar sedan 2014, på Backatorpsskolan i Göteborg. Åren 1999–2014 har Eva varit anställd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och har arbetat nationellt med skolutvecklingsinsatser inom “IT i Skolan”, jämställdhet, bedömning, läroplansimplementering, med mera. Eva har ingått i den arbetsgrupp som under åren har skapat och drivit de nationella webbplatserna Multimediabyrån och PIM. Eva har varit involverad i rad kompetensutvecklingsinsatser såsom utbildning av IT-pedagoger, ITiS skolledarutbildning, samt utbildning av PIM-examinatorer och skolledare.

Anders Thoresson

Anders Thoresson har jobbat som teknikjournalist sedan 1999. De första åren som reporter och chef på Ny Teknik, sedan 2006 som frilans. Hans bevakning har flyttat från tekniken i sig till teknikens konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. På senare år har han föreläst mycket, bland annat för pedagoger, skolledare och bibliotekarier. De föreläsningarna har handlat mycket om just digitaliseringens påverkan på samhället. Tillsammans med artiklar han har skrivit och intervjuer han har gjort la föreläsningsinnehållet grunden för boken Skolan i en digital omvärldsom kom ut våren 2018. Vid sidan av sina betalda uppdrag driver han också podcasten Digitalsamtal.

Frågor?
Hör av dig.

Har du några frågor, maila till programansvarig [email protected] eller ring på 0500-44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This