Artificiell Intelligens

Ett vanligt förekommande fenomen i Science Fiction-berättelser har varit förekomsten av smarta robotar och artificiell intelligens. Länge har man också trott att det bara skulle förbli ett fenomen i vår fantasi. I den här filmen utforskas AI:s historia och de svåra frågor vi redan ställs inför när det gäller den artificiella intelligensens utveckling.

Den här filmen tar upp AI:s historia.Hur den har utvecklats. Tekniken har alltid varit människans verktyg att förbättra vår livssituation vare sig det gäller vardagen eller yrkeslivet, och AI och robotar utmanar vårt tänkande och syn på vad som är möjligt men även vad vi anser som lämpligt. Gränserna mellan människa och maskin blir allt vagare och beroendet av tekniken blir allt tydligare. Därför måste vi berika oss med så mycket kunnande som möjligt när vi går in på den artificiella intelligensens område.Aldrig har uttrycket “Kunskap är makt” varit mer aktuellt.

Relaterade resurser

Tema Programmering i teknik

I Digital Pedagogik finns ett kunskapstema om programmering i teknik. Läroplanen är reviderad och det är dags att börja programmera med eleverna. Vi föreslår ett par beprövade program för att introducera år 7-9 för både visuella och  textbaserade programmeringsmiljöer. 

AI - den nya hjärnan

Artificiell intelligens, AI, är inte alltid så lätt att begripa trots att vi hör begreppet överallt. Vad är det och vad används det till? Den här filmen förklarar pedagogiskt och med animerade inslag hur programmerarna har byggt upp ett system i datorerna som gör att en dator kan lära sig av erfarenheter, så kallat ”deep learning”.

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
[email protected]
mediapoolen.se

Share This