Kompetensutveckling

Arbeta praktiskt med Digital Kompetens

-Att undervisa i källkritik med internet som start

Kristina Alexanderson, ansvarig för digitala lektioner på Internetstiftelsen kommer presentera hur du kan arbeta med källkritik i din undervisning. Utgångpunkten i hennes föreläsning kommer att vara dels i rapporten “Sök och källkritik i grundskolan” från Lunds universitetet och visa på konkreta exempel på hur du som lärare kan arbeta med källkritik i din undervisning.

Trollhättan 2019 -05-20 Folkets hus, Lokal: Clio
Tid: Presenteras snart
Föreläsningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsade.

Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen i Sverige

Frågor?
Hör av dig.

Om du har frågor angående inspirationsdagen så kan du mejla direkt till programansvarig zahra@mediapoolen.se eller slå henne en signal på 0500 44 54 17

VI ERBJUDER

Innehåll-Inspiration-Framtid

Vi garanterar utvalda och kvalitetssäkrade resurser, presenterade på ett inspirerande sätt, och alltid i en aktuell kontext.

Försäljningen

Tel. 0500-44 54 05
Vardagar 8.00-16.00
order@mediapoolen.se
mediapoolen.se

Kundtjänst

Tel 0500-44 54 00
Mån-fre 7:30-16.00
info@mediapoolen.se
mediapoolen.se

Share This